Kristiansand katedralskole Gimle

Videregående skoler

Kontaktinformasjon

E post kontakt@kkg.vgs.no
Nettsted kkg.vgs.no
Navn Kristiansand katedralskole Gimle
Tilhører Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen
Besøksadresse Jegersbergveien 1, 4630 Kristiansand
Postadresse Jegersbergveien 1
4630 Kristiansand
Telefon 38 70 50 00
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål

Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Helse- og oppvekstfag

Salg, service og reiseliv

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2
Breddeidrett 3
Friluftsliv
Friluftsliv 1

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Fremmedspråk (programfag)
Fransk nivå III
Spansk nivå III
Tysk nivå III
Kommunikasjon og kultur
Kommunikasjon og kultur 1
Latin eller gresk
Latin 1
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse
Økonomistyring
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Samfunnsgeografi
Samfunnsgeografi
Sosialkunnskap
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Helse- og oppvekstfag

Salg, service og reiseliv

Felles programfag
Salg, service og reiseliv
Forretningsdrift
Kultur og samhandling
Markedsføring og innovasjon