Inntak til Vg2 og Vg3 studieforberedende programområder

Informasjon fra AgderI henhold til lokal inntaksforskrift (https://lovdata.no/forskrift/2019-02-06-2289/§5), kan søker prioriteres ved inntak til Vg2 og Vg3 studieforberedende programområde ved samme skole hvor foregående trinn er gjennomført. Forutsetningen er at det søkes på Vigo.no om inntak påfølgende år, og at den skolen hvor foregående trinn ble gjennomført, er søkerens første ønske.

Dette betyr at søker du en annen skole på 1. ønske enn den du går på nå, mister du din prioritering ved din nåværende skole, og konkurrerer på lik linje med andre søkere fra andre skoler.