Agder fylkeskommune Inntak og elevtjenester

Inntak

Kontaktinformasjon

E post inntak@agderfk.no
Nettsted www.agderfk.no
Navn Agder fylkeskommune Inntak og elevtjenester
Besøksadresse Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand
Postadresse Postboks 788 Stoa
4809 Arendal
Telefon 38 05 00 00
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål