Innsending av dokumentasjon


  • Du som er elev i offentlig grunnskole eller offentlig videregående skole i hjemfylket ditt når du søker, får karakterene direkte overført til inntakskontoret der.
  • Enkelte private skoler sender inn vitnemål eller kompetansebevis for sine elever. Dersom du er elev ved en privat skole, er du selv ansvarlig for å undersøke om skolen din gjør dette for deg.
  • Øvrige søkere og de som søker plass i et annet fylke enn hjemfylket, må vanligvis selv sende inn dokumentasjon (bekreftede kopier av vitnemål, kompetansebevis o.l.) til inntakskontoret. Fylket gir deg nærmere informasjon om dette.

Informasjon fra AgderDokumentasjon knyttet til søknadsfrist 1. februar (fortrinn og individuell behandling) som videregående skole må ha, eller dokumentasjon knyttet til søknadsfrist 1. mars som du ønsker den videregående skolen skal ha, skal skolen din hjelpe deg med å oversende digitalt via SvarUT. Dette sendes da sikkert fra skolens system til fylkeskommunens system.


Du kan selv sende annen dokumentasjon (for eksempel utenlandsk karakterer/vitnemål) til Agder fylkeskommune på en sikker måte via fylkets hjemmeside.