Grunnkompetanse

Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse. Du får et kompetansebevis som dokumenterer at du har gjennomført deler av opplæringen.

Grunnkompetanse kan velges som mål i både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram, og kan være planlagt eller ikke planlagt.
  • Det kan gjelde deg som for eksempel slutter eller stryker i fag, eller som oppdager underveis at du vil ha vanskelig med å fullføre.
  • Det kan gjelde deg som vet allerede fra starten av at du vil ha vansker med å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse.
  • Dersom du underveis i opplæringen opplever at du mestrer mer enn du selv trodde da du valgte å arbeide mot grunnkompetanse, er det mulig å endre målet for opplæringen din.
Skolen kan hjelpe deg med å
  • tilrettelegge opplæringsløpet ditt
  • gi deg råd om hvordan du senere kan fullføre den opplæringen du har begynt på
Velger du grunnkompetanse gjennom opplæring i bedrift, kan du lese mer om dette under Lærekandidat og Praksisbrevkandidat.

Informasjon fra AgderFor deg som ikke har full yrkes- eller studiekompetanse som mål, kan du søke til videregående opplæring med mål om grunnkompetanse. PPT Agder må gjøre en sakkyndig vurdering av hvilke mål som er realistiske for deg å følge gjennom opplæringen.

 

Du må sende inn skjema for tilleggsopplysninger og søke på Vigo innen 1. februar.

 

Du søker deg til det programområdet du ønsker grunnkompetanse innenfor, men du må ha tre ulike programområder på søknaden din til vg1, for å ha rett til inntak på ett av ønskene dine (forutsatt at du har ungdomsrett). 

 

Innsøking 1. februar gjøres i samarbeid med rådgiver på skolen.