FlyttingKommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret har innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

Informasjon fra AgderFlytte til Agder fylkeskommune eller innad i Agder fylkeskommune

Søkere som er folkeregistrert bosatt i Agder fylkeskommune pr 1. mars 2023 regnes som hjemmehørende i fylket. Hvis du ikke er folkeregistrert i Agder denne dato, men skal flytte til Agder fylkeskommune mellom 2. mars og 1. juli kan du likevel regnes som hjemmehørende ved at du overholder disse kriteriene:

1. Du må søke til Agder fylkeskommune på Vigo.no innen søknadsfristen henholdsvis 1. februar og 1. mars, og du må huke av for flytting på søknaden.

2. Ny adresse må være registrert i Folkeregisteret eller du må ha sendt oss bekreftelse (e-post) på innsendt adresseendring i Folkeregisteret innen 1. juli. Unntaksvis kan dokumentasjon på leiekontrakt, kjøpskontrakt eller foresattes arbeidskontrakt vedlegges mail til inntakskontoret, dersom ikke flytting skjer før 1. juli.


Husk at du i Vigo må søke skolene til ditt nye nærskoleområde innen søknadsfristen for å få nærskolepoengene knyttet til din nye folkeregistrerte adresse. Nærskolepoeng gjelder kun til vg1.

 

Lenke til mer informasjon om inntak etter nærskoleprinsippet