FlyttingKommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret har innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

Informasjon fra AgderFlytte til Agder fylkeskommune eller innad i Agder fylkeskommune

Søkere som er folkeregistrert bosatt i Agder fylkeskommune pr 1. mars 2022 regnes som hjemmehørende i fylket. Hvis du ikke er folkeregistrert i Agder denne dato, men skal flytte til Agder fylkeskommune mellom 2. mars og 1. juli kan du likevel regnes som hjemmehørende ved at du overholder disse kriteriene:

1. Du må søke til Agder fylkeskommune på Vigo.no innen søknadsfristen 1. mars, og du må huke av for flytting på søknaden.

2. Du må gi beskjed  om din nye adresse til inntakskontoret på e-post så tidlig som mulig. Dette gjelder også om du skal flytte innad i fylket til et annet nærskoleområde mellom 2. mars og 1. juli, og du ønsker å ha det nye nærskoleområdet som din tilhørighet. Dersom du allerede vet din nye adresse, ber vi om at du skriver denne i e-posten til oss.

3. Ny adresse må være registrert i Folkeregisteret eller du må ha sendt oss bekreftelse (e-post) på innsendt adresseendring i Folkeregisteret innen 1. juli.


Husk at du i Vigo må søke skolene til ditt nye nærskoleområde innen søknadsfristen for å få nærskolepoengene knyttet til din nye folkeregistrerte adresse. Nærskolepoeng gjelder kun til vg1.

 

Lenke til mer informasjon om inntak etter nærskoleprinsippet