Studiekompetanse10 klasė


Pabaigus bendrųjų studijų mokymo programą išduodamas stojimo į universitetus pažymėjimas


1-as aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje

Beskrivelse her.....

2-as aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


Beskrivelse her.....

3-ias aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


Beskrivelse her.....

Aukštasis mokslas koledžuose / universitetuose


Beskrivelse her.....

1 metai


2 metai


3 metai


4 metai


Generell studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller.

Hvordan oppnår du generell studiekompetanse?

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra studieforberedende utdanningsprogram:

eller fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra følgende yrkesfaglige utdanningsprogram:

eller

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse stilles det ved noen studier spesielle opptakskrav, det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag (vanligvis realfag). Enkelte studier har opptaksprøve.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: