Søknadsfrist

For ordinær opplæring i skole er søknadsfristen den samme som for ungdom – 1. mars. For opplæring organisert for voksne kan det fastsettes egne søknadsfrister, og opplæringstilbud kan settes i gang på forskjellige tider av året.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: