Žemdirbystė, žuvininkystė ir miškininkystė

Išmokstate

 • apie gamtines medžiagas ir kraštovaizdžio kūrimą
 • apie žvejybą ir gyvenimą gamtoje
 • apie gyvulininkystę ir rūpinimąsi gyvūnais
 • apie augalus ir gamtos procesus
 • apie biologinę produkciją

Reikia

 • praktiškumo
 • domėjimosi darbu lauke
 • rūpinimosi žmonėmis, gyvūnais ir aplinka

Galite tapti

 • sodininku arba agronomu
 • kraštovaizdžio specialistu arba sporto infrastruktūros operatoriumi
 • miško darbininku
 • arklių kaustytoju arba įgudusiu raiteliu
 • įgudusiu elnių ūkio darbuotoju
 • žveju arba įgudusiu žemės ūkio operatoriumi
  Peržiūrėti visas profesijas ir kompetencijas

Gaunate

Galima dirbti

 • augalų sodinimo ir priežiūros srityje viešosiose ir privačiosiose įmonėse
 • žemdirbystės arba miškininkystės srityje
 • medelyne arba sodininkystės srityje
 • žvejybos arba žuvininkystės srityje
 • elnių ūkyje

Tolesnis švietimas

Pabaigę profesinio mokymo ir lavinimo kursą įgyjate profesinę kompetenciją (su profesijos ar amatininko pažymėjimu arba be jo). Pabaigę profesinio mokymo ir lavinimo kursą galite pradėti dirbti arba mokytis toliau:

 • Galite toliau mokytis tretiniame profesiniame koledže. Tretinis profesinis mokymas pagrįstas aukštesniuoju viduriniu profesiniu išsilavinimu ir skirtas gilinti profesinėms žinioms, kurias galima tiesiogiai pritaikyti darbe.
 • Galima rinktis Vg3 lygio papildomą programą bendrajam stojimo į universitetus pažymėjimui gauti
  – pabaigus Vg2 arba
  – įgijus profesinę kompetenciją.
  Galėsite rinktis aukštąjį mokslą universitetiniame koledže arba universitete. Atminkite: pasirinkus kai kurias studijų programas, pavyzdžiui, inžinerines, gamtos mokslų arba medicinos studijas, reikalaujama, kad būtų išeiti tam tikri gamtos mokslų dalykai.
 • Teikti paraišką soti į aukštojo mokslo įstaigą taip pat galite pabaigę parengiamąjį kursą arba pasirinkę Y kelią, t. y. profesinį kelią į aukštąjį mokslą. Y kelias skirtas turintiesiems atitinkamos profesinės patirties. Parengiamieji kursai ir Y kelias yra populiariausias būdas siekti gamtos mokslų ir inžinerinių studijų.