Informacinės technologijos ir medijų gamyba

Išmokstate

 • idėjų generavimo ir kūrybiško problemų sprendimo
 • apie pagalbą naudotojams, tinklus, IT saugumą ir programavimą
 • turinio perteikimo ir istorijų pasakojimo
 • fotografavimo, kino kūrimo ir grafinio dizaino
 • komunikacijos ir rinkodaros

Reikia

 • kūrybiškumo
 • domėjimosi IT, tinklais ir programine įranga
 • domėjimosi vaizdinėmis išraiškos formomis
 • tikslumo

Galite tapti

Galima dirbti

 • IT operacijų bendrovėse ir IT skyriuose
 • multimedijos firmose, reklamos agentūrose ar leidyklose

Tolesnis švietimas

Pabaigę profesinio mokymo ir lavinimo kursą įgyjate profesinę kompetenciją (su profesijos ar amatininko pažymėjimu arba be jo). Pabaigę profesinio mokymo ir lavinimo kursą galite pradėti dirbti arba mokytis toliau.

 • Galite toliau mokytis tretiniame profesiniame koledže. Tretinis profesinis mokymas pagrįstas aukštesniuoju viduriniu profesiniu išsilavinimu ir skirtas gilinti profesinėms žinioms, kurias galima tiesiogiai pritaikyti darbe.
 • Galima rinktis Vg3 lygio papildomą programą bendrajam stojimo į universitetus pažymėjimui gauti
  – pabaigus Vg2 arba
  – įgijus profesinę kompetenciją.
  Galėsite rinktis aukštąjį mokslą universitetiniame koledže arba universitete. Atminkite: pasirinkus kai kurias studijų programas, pavyzdžiui, inžinerines, gamtos mokslų arba medicinos studijas, reikalaujama, kad būtų išeiti tam tikri gamtos mokslų dalykai.
 • Teikti paraišką soti į aukštojo mokslo įstaigą taip pat galite pabaigę parengiamąjį kursą arba pasirinkę Y kelią, t. y. profesinį kelią į aukštąjį mokslą. Y kelias skirtas turintiesiems atitinkamos profesinės patirties. Parengiamieji kursai ir Y kelias yra populiariausias būdas siekti gamtos mokslų ir inžinerinių studijų.