Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

10 klasė


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Pabaigus bendrųjų studijų mokymo programą išduodamas stojimo į universitetus pažymėjimas


1-as aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje

2-as aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


3-ias aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


Aukštasis mokslas koledžuose / universitetuose


Papildoma programa bendrajam stojimo į universitetus pažymėjimui gauti


Pabaigus profesinio mokymo programą įgyjama profesinė kompetencija (su specialybės ar amatininko pažymėjimu arba be jo)


1-as aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


2-as aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


Velg VG3 retning

  • 3-ias aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


  • Papildoma programa bendrajam stojimo į universitetus pažymėjimui gauti


  • Praktika lavinimo įstaigoje


3-ias aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


Papildoma programa bendrajam stojimo į universitetus pažymėjimui gauti


Praktika lavinimo įstaigoje


Profesija ir darbas arba tretinis profesinis mokymas


1 metai


2 metai


3 metai


4 metai


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: