FagopplæringskontoreneDu kan kontakte fagopplæringskontoret i hjemfylket ditt.

  • Hvis du skal flytte til et annet fylke må du også kontakte fagopplæringskontoret i fylket du skal flytte til.
  • Har du søkt om læreplass i et annet fylke må du også kontakte fylket du har søkt om plass i.

 Vis adressene i kart

Agder

Fagopplæring
Postadresse Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Telefon 38 05 00 00
Nettsted agderfk.no

Innlandet

Enhet for fag- og yrkesopplæring
Postadresse Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar
Telefon 62 00 08 80

Møre og Romsdal

Kompetanse- og næringsavdelinga Fagopplæring
Postadresse Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon 71 28 00 00
Nettsted mrfylke.no

Nordland

Utdanningsavdelingen
Postadresse Fylkeshuset, 8048 Bodø
Telefon 75 65 02 00
Telefaks 75 65 02 01

Oslo

Utdanningsetaten Avdeling for fagopplæring
Postadresse Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Telefon 23 05 10 07
Telefaks 23 43 03 01

Rogaland

Rogaland fylkeskommune, opplæring i bedrift
Postadresse Postboks 130, 4001 Stavanger
Telefon 51 51 66 00 (sentralbord)

Rogaland fylkeskommune, opplæring i bedrift avdeling Haugesund
Postadresse Postboks 133, 5501 Haugesund
Telefon 51 51 66 00 (sentralbord)
Nettsted www.rogfk.no

Troms og Finnmark

Utdanning vest
Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø
Telefon 77 75 50 00

Utdanning øst
Postadresse Postboks 701, 9815 Vadsø
Telefon 77 75 50 00

Trøndelag

Seksjon fag- og yrkesopplæring
Postadresse Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon 74 17 40 00

Vestfold og Telemark

Avdeling for videregående opplæring Fagopplæring
Postadresse Postboks 2844 Kjørbekk, 3702 Skien
Telefon 35 91 70 00

Avdeling for videregående opplæring Fagopplæring
Postadresse Postboks 2844 Kjørbekk, 3702 Skien
Telefon 35 91 70 00

Avdeling for videregående opplæring Fagopplæring
Postadresse Postboks 2844, 3702 Skien
Telefon 35 91 70 00
Telefaks 35 91 70 01
Nettsted www.vtfk.no

Vestland

Fagopplæring Bergen
Postadresse Postboks 7900, 5020 Bergen
Telefon 51 20 71 16

Fagopplæring Førde
Postadresse Postboks 7900, 5020 Bergen
Telefon 51 20 71 16

Fagopplæring Leikanger
Postadresse Postboks 7900, 5020 Bergen
Telefon 51 20 71 16

Viken

Fagopplæring
Postadresse Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Telefon 32 30 00 00
Nettsted viken.no

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet