Elektra ir elektronika

Išmokstate

 • montuoti ir prižiūrėti elektros ir elektronines sistemas 
 • taisyti elektros įrenginius 
 • elektros energijos gamybos ir tiekimo dalykų 
 • naujų elektroninių gaminių kūrimo dalykų
 • saugos ir dokumentavimo

Reikia

 • kruopštumo ir sistematiškumo 
 • praktiškumo ir rankų miklumo
 • pasiryžimo teikti paslaugas ir loginio mąstymo 
 • kūrybiškumo ir geros spalvinės regos

Galite tapti

 • elektriku, elektros prietaisų techniku arba elektros tinklų operatoriumi
 • valdymo pultų montuotoju, signalizacijos sistemų montuotoju arba keltuvų montuotoju
 • avionikos techniku arba orlaivių variklių mechaniku
 • kosmoso technologu, informacijos ir komunikacijos paslaugų atstovu arba gamybos inžinieriumi elektroniku
 • automatizuotų įrenginių mechaniku arba nuotoliniu būdu valdomų transporto priemonių operatoriumi
  Peržiūrėti visas profesijas ir kompetencijas

Galima dirbti

 • viešosiose arba privačiosiose įmonėse
 • technologinių procesų arba elektronikos pramonėje
 • mechanikos pramonėje, elektrinėse arba geležinkelių eksploatavimo srityje
 • duomenų, orlaivių arba naftos pramonėje

Tolesnis švietimas

Pabaigę profesinio mokymo ir lavinimo kursą įgyjate profesinę kompetenciją (su profesijos ar amatininko pažymėjimu arba be jo). Pabaigę profesinio mokymo ir lavinimo kursą galite pradėti dirbti arba mokytis toliau.

 • Galite toliau mokytis tretiniame profesiniame koledže. Tretinis profesinis mokymas pagrįstas aukštesniuoju viduriniu profesiniu išsilavinimu ir skirtas gilinti profesinėms žinioms, kurias galima tiesiogiai pritaikyti darbe.
 • Galima rinktis Vg3 lygio papildomą programą bendrajam stojimo į universitetus pažymėjimui gauti
  – pabaigus Vg2 arba
  – įgijus profesinę kompetenciją.
  Galėsite rinktis aukštąjį mokslą universitetiniame koledže arba universitete. Atminkite: pasirinkus kai kurias studijų programas, pavyzdžiui, inžinerines, gamtos mokslų arba medicinos studijas, reikalaujama, kad būtų išeiti tam tikri gamtos mokslų dalykai.
 • Teikti paraišką soti į aukštojo mokslo įstaigą taip pat galite pabaigę parengiamąjį kursą arba pasirinkę Y kelią, t. y. profesinį kelią į aukštąjį mokslą. Y kelias skirtas turintiesiems atitinkamos profesinės patirties. Parengiamieji kursai ir Y kelias yra populiariausias būdas siekti gamtos mokslų ir inžinerinių studijų.