Statyba ir konstravimas

Išmokstate

 • naujų pastatų ir įrenginių kompleksų gamybos ir konstravimo
 • statinių ir įrenginių kompleksų rekonstravimo ir techninės priežiūros
 • techninės įrangos dalykų
 • kokybės ir saugos dalykų
 • medžiagų teorijos

Reikia

 • praktiškumo ir rankų miklumo
 • savarankiškumo ir kruopštumo
 • gerų bendradarbiavimo gebėjimų

Galima tapti

 • kelių tiesybos ir statybos darbininku arba asfaltuotoju
 • geležinkelio darbininku arba statybos transporto priemonių / mašinų operatoriumi
 • dažytoju, mūrininku, dailide arba santechniku
 • pastolių montuotoju, stogdengiu arba šaltkalviu
 • staliumi arba stiklintoju
  Peržiūrėti visas profesijas ir kompetencijas

Galima dirbti

 • viešosiose arba privačiosiose įmonėse
 • didelėse arba mažose amatininkų įmonėse
 • pramonės arba verslo įmonėse

Tolesnis švietimas

Pabaigę profesinio mokymo ir lavinimo kursą įgyjate profesinę kompetenciją (su profesijos ar amatininko pažymėjimu arba be jo). Pabaigę profesinio mokymo ir lavinimo kursą galite pradėti dirbti arba mokytis toliau.

 • Galite toliau mokytis tretiniame profesiniame koledže. Tretinis profesinis mokymas pagrįstas aukštesniuoju viduriniu profesiniu išsilavinimu ir skirtas gilinti profesinėms žinioms, kurias galima tiesiogiai pritaikyti darbe.
 • Galima rinktis Vg3 lygio papildomą programą bendrajam stojimo į universitetus pažymėjimui gauti
  – pabaigus Vg2 arba
  – įgijus profesinę kompetenciją.
  Galėsite rinktis aukštąjį mokslą universitetiniame koledže arba universitete. Atminkite: pasirinkus kai kurias studijų programas, pavyzdžiui, inžinerines, gamtos mokslų arba medicinos studijas, reikalaujama, kad būtų išeiti tam tikri gamtos mokslų dalykai.
 • Teikti paraišką soti į aukštojo mokslo įstaigą taip pat galite pabaigę parengiamąjį kursą arba pasirinkę Y kelią, t. y. profesinį kelią į aukštąjį mokslą. Y kelias skirtas turintiesiems atitinkamos profesinės patirties. Parengiamieji kursai ir Y kelias yra populiariausias būdas siekti gamtos mokslų ir inžinerinių studijų.