Amatai, dizainas ir gaminių kūrimas

Išmokstate

 • įvairių rankdarbių technikų
 • naudoti ir formuoti įvairias medžiagas
 • tvaraus dizaino ir gaminių kūrimo
 • eskizuoti ir kurti gamybos brėžinius
 • rankdarbių ir kultūros istorijos

Reikia

 • domėjimosi rankų darbu
 • domėjimosi objektų dizainu ir gamyba
 • kruopštumo ir atkaklumo

Galite tapti

 • laikrodininku, auksakaliu arba sidabrakaliu
 • siuvėju, kostiumų gamintoju, tautinių kostiumų gamintoju

 • baldininku, medžio drožėju arba vargonų gamintoju
 • puodžiumi, batsiuviu arba kalviu
  Peržiūrėti visas profesijas ir kompetencijas

Galima dirbti

 • dizaino ir amatininkų įmonėse
 • siuvimo ateljė
 • teatre ar operoje
 • savo įmonėje

Tolesnis švietimas

Pabaigę profesinio mokymo ir lavinimo kursą įgyjate profesinę kompetenciją (su profesijos ar amatininko pažymėjimu arba be jo). Pabaigę profesinio mokymo ir lavinimo kursą galite pradėti dirbti arba mokytis toliau.

 • Galite toliau mokytis tretiniame profesiniame koledže. Tretinis profesinis mokymas pagrįstas aukštesniuoju viduriniu profesiniu išsilavinimu ir skirtas gilinti profesinėms žinioms, kurias galima tiesiogiai pritaikyti darbe.
 • Galima rinktis Vg3 lygio papildomą programą bendrajam stojimo į universitetus pažymėjimui gauti
  – pabaigus Vg2 arba
  – įgijus profesinę kompetenciją.
  Galėsite rinktis aukštąjį mokslą universitetiniame koledže arba universitete. Atminkite: pasirinkus kai kurias studijų programas, pavyzdžiui, inžinerines, gamtos mokslų arba medicinos studijas, reikalaujama, kad būtų išeiti tam tikri gamtos mokslų dalykai.
 • Teikti paraišką soti į aukštojo mokslo įstaigą taip pat galite pabaigę parengiamąjį kursą arba pasirinkę Y kelią, t. y. profesinį kelią į aukštąjį mokslą. Y kelias skirtas turintiesiems atitinkamos profesinės patirties. Parengiamieji kursai ir Y kelias yra populiariausias būdas siekti gamtos mokslų ir inžinerinių studijų.