15 utdanningsprogram gir deg mange muligheter5 studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende opplæring er for deg som vil ta høyere utdanning, slik at du for eksempel kan bli lærer, sykepleier eller advokat.

  • Det er 5 studieforberedende utdanningsprogram å velge mellom.
  • De fleste fagene i studieforberedende opplæring er typiske «lesefag» som norsk, matematikk, samfunnsfag, historie, naturfag og fremmedspråk.
  • I tillegg har du fag fra utdanningsprogrammet ditt, for eksempel musikk, toppidrett, design og arkitektur eller fysikk.
  • Når du har fullført og bestått tre år i skole, får du studiekompetanse.
  • Du må ha studiekompetanse for å søke høyere utdanning ved høyskole og universitet.

10 klasė


Pabaigus bendrųjų studijų mokymo programą išduodamas stojimo į universitetus pažymėjimas


1-as aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje

Beskrivelse her.....

2-as aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


Beskrivelse her.....

3-ias aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


Beskrivelse her.....

Aukštasis mokslas koledžuose / universitetuose


Beskrivelse her.....

1 metai


2 metai


3 metai


4 metai


Les om utdanningsprogrammene du kan velge mellom:

10 yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglige opplæring er for deg som ønsker et praktisk yrke, for eksempel elektriker, kokk eller frisør.

  • Det er 10 yrkesfaglige utdanningsprogram å velge mellom.
  • I de fleste yrkesfag gis opplæringen to år i skole og to år i bedrift.
  • Opplæring i bedrift kalles læretid. I læretiden er det mulighet for lønn.
  • Når du har fullført og bestått en yrkesfaglig opplæring, får du yrkeskompetanse.
  • Med yrkeskompetanse kan du velge å søke jobb eller ta videre utdanning ved en fagskole.
  • Du har også rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse (se nedenfor).

10 klasė


Pabaigus profesinio mokymo programą įgyjama profesinė kompetencija (su specialybės ar amatininko pažymėjimu arba be jo)


1-as aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


Beskrivelse her.....

2-as aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

  • 3-ias aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


    Beskrivelse her.....

  • Papildoma programa bendrajam stojimo į universitetus pažymėjimui gauti


    Beskrivelse her.....

  • Praktika lavinimo įstaigoje


    Beskrivelse her.....

3-ias aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


Beskrivelse her.....

Praktika lavinimo įstaigoje


Beskrivelse her.....

Profesija ir darbas arba tretinis profesinis mokymas


Beskrivelse her.....

1 metai


2 metai


3 metai


4 metai


Les om utdanningsprogrammene du kan velge mellom: 

Påbygging til generell studiekompetanse

Ønsker du studiekompetanse etter at du har fullført og bestått yrkesopplæringen?

  • Du har rett til å få et ekstra opplæringsår, slik at du kan få studiekompetanse.
  • Du kan søke om påbygging til generell studiekompetanse etter 2 år i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller etter at du har oppnådd yrkeskompetanse.
  • Påbygging til generell studiekompetanse er en krevende og teoretisk opplæring som foregår i skole.
  • Du oppnår studiekompetanse etter fullført og bestått opplæring, og har dermed mulighet til å søke høyere utdanning ved høyskole eller universitet.

10 klasė


Pabaigus profesinio mokymo programą įgyjama profesinė kompetencija (su specialybės ar amatininko pažymėjimu arba be jo)


1-as aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


Beskrivelse her.....

2-as aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

  • 3-ias aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


    Beskrivelse her.....

  • Papildoma programa bendrajam stojimo į universitetus pažymėjimui gauti


    Beskrivelse her.....

  • Praktika lavinimo įstaigoje


    Beskrivelse her.....

Pabaigus bendrųjų studijų mokymo programą išduodamas stojimo į universitetus pažymėjimas


3-ias aukštesniojo vidurinio mokslo lygis mokykloje


Beskrivelse her.....

Praktika lavinimo įstaigoje


Beskrivelse her.....

Papildoma programa bendrajam stojimo į universitetus pažymėjimui gauti


Beskrivelse her.....

Profesija ir darbas arba tretinis profesinis mokymas


Beskrivelse her.....

Papildoma programa bendrajam stojimo į universitetus pažymėjimui gauti


Beskrivelse her.....

Aukštasis mokslas koledžuose / universitetuose


Beskrivelse her.....

1 metai


2 metai


3 metai


4 metai


Grunnkompetanse

  • Grunnkompetanse er et alternativ for deg som av ulike grunner har problemer med å gjennomføre full opplæring.
  • Du får et kompetansebevis som dokumenterer at du har fullført deler av opplæringen.
  • Du har mulighet til å endre målet ditt og gjennomføre hele opplæringen, slik at du kan oppnå full yrkeskompetanse eller studiekompetanse.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet