Studiekompetanseکلاس دهم


آموزش مطالعات عمومی به گواهی پذیرش در دانشگاه ها

منتهی می شود

سطح 1 متوسطه در مدرسه

Beskrivelse her.....

سطح 2 متوسطه در مدرسه


Beskrivelse her.....

سطح 3 متوسطه در مدرسه


Beskrivelse her.....

آموزش عالی در دانشگاه و دانشکده ها


Beskrivelse her.....

سال اول


سال دوم


سال سوم


سال چهارم


Generell studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller.

Hvordan oppnår du generell studiekompetanse?

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra studieforberedende utdanningsprogram:

eller fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra følgende yrkesfaglige utdanningsprogram:

eller

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse stilles det ved noen studier spesielle opptakskrav, det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag (vanligvis realfag). Enkelte studier har opptaksprøve.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: