رسانه و ارتباطات

آنچه که می آموزید

 • تکنیک های داستان سرایی به صورت متنی، صوتی و تصویری
 • درباره تأثیر رسانه، تاریخچه رسانه و روزنامه نگاری
 • چیدمان، حالت و طرح پیام
 • استفاده از شکل، رنگ و نور به عنوان جلوه
 • پیشرفت بیشتر مهارت دیجیتالی شما
 • دروس نظری

باید دارای این ویژگی ها باشید

 • مهارت در بیان شفاهی و کتبی
 • حس زیباشناسی و تشخیص خوب رنگ ها
 • علاقه به فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتالی

گواهی ای که کسب می کنید

 • گواهی پذیرش در دانشگاه و امکان ادامه تحصیلات عالی

در صورت ادامه تحصیلات عالی، مشاغلی همچون موارد زیر برای شما امکان پذیر می شود

 • روزنامه نگار، نویسنده تبلیغات
 • طراح وب، طراح تعاملات یا طراح بازی
 • تکنسین صدا یا تولیدکننده فیلم یا صدا
 • مشاور ارتباطات یا مشاور رسانه ای و اجتماعی
  می توانید آموزش لازم برای حرفه های دیگر را ببینید - با گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها می توانید برای شرکت در اکثر رشته های دانشکده و دانشگاه ها درخواست کنید

محیط های کاری احتمالی

 • روزنامه و مجله
 • آژانس های تبلیغاتی یا ارتباطات
 • شرکت های تولیدی و رسانه ای
 • موسسات عمومی

پذیرش در آموزش عالی

با گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها، می توانید برای اکثر رشته ها در دانشگاه ها و دانشکده ها درخواست کنید. با این وجود برخی از رشته ها مستلزم شرایط پذیرش خاصی هستند:

 • آزمون های ورودی: برخی از رشته ها مستلزم آزمون ورودی عملی برای پذیرش هستند. مثلاً رشته های خلاق و ورزشی.
 • شرایط علمی موردنیاز: برای برخی از رشته ها باید دروس علمی خاصی را گذرانده باشید. مثلاً رشته های مهندسی، علمی و پزشکی. شرایط لازم پذیرش برای دانشگاه ها و دانشکده ها را می توانید در samordnaopptak.no بیابید. در برخی از برنامه های آموزشی، پیدا کردن ساعت موردنظر در برنامه زمانی برای همه علوم موردنیاز کار مشکلی است. اگر در مطالعات عمومی در Vg2 و Vg3 در علوم طبیعی و ریاضیات مهارت پیدا کرده باشید، اکنون برای انتخاب دروس علمی موردنیازتان در بهترین موقعیت ممکن هستید.

Valg av fag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg2 og to på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen medier og kommunikasjon og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor ett av de to valgfrie programfagene på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.