ورزش و تربیت بدنی

آنچه که می آموزید

 • درباره فعالیت ها و تمرینات فیزیکی
 • مدیریت آموزشی
 • درباره سلامت، تغذیه و ساختار بدن
 • دروس نظری

باید دارای این ویژگی ها باشید

 • علاقمندی به به فعالیت فیزیکی و سلامت
 • آمادگی برای آموزش و تمرین روزانه در طول ساعات مدرسه و خارج از آن
 • مهارت در یک یا چند رشته ورزشی
  بر اساس آزمون پذیرش یا مهارت های مستند، نیمی از دانش آموزان Vg1 ممکن است پذیرش شوند.

گواهی ای که کسب می کنید

 • گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها و امکان ادامه تحصیلات عالی

در صورت ادامه تحصیلات عالی، مشاغلی همچون موارد زیر برای شما امکان پذیر می شود

 • فیزیوتراپیست، یک روانشناس ورزشی یا مربی شخصی
 • معلم، مشاور و راهنمای ورزشی در زمینه فعالیت فیزیکی و سلامت
 • راهنما در صنعت توریسم و منابع طبیعی
 • افسر پلیس، افسری در نیروهای مسلح
  می توانید آموزش لازم برای حرفه های دیگر را ببینید - با گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها می توانید برای شرکت در اکثر رشته های دانشکده و دانشگاه ها درخواست کنید.

محیط های کاری احتمالی

 • مدارس
 • مراکز آموزش یا مؤسسات ورزشی
 • مؤسسات درمانی
 • یگان های نیروهای مسلح و پلیس

پذیرش در آموزش عالی

با گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها، می توانید برای اکثر رشته ها در دانشگاه ها و دانشکده ها درخواست کنید. با این وجود برخی از رشته ها مستلزم شرایط پذیرش خاصی هستند:

 • آزمون های ورودی: برخی از رشته ها مستلزم آزمون عملی برای پذیرش هستند. مثلاً رشته های خلاق و ورزشی.
 • شرایط علمی موردنیاز: برای برخی از رشته ها باید دروس علمی خاصی را گذرانده باشید. مثلاً رشته های مهندسی، علمی و پزشکی. شرایط لازم پذیرش برای دانشگاه ها و دانشکده ها را می توانید در samordnaopptak.no بیابید. در برخی از برنامه های آموزشی، پیدا کردن ساعت موردنظر در برنامه زمانی برای همه علوم موردنیاز کار مشکلی است. اگر در مطالعات عمومی در Vg2 و Vg3 در علوم طبیعی و ریاضیات مهارت پیدا کرده باشید، اکنون برای انتخاب دروس علمی موردنیازتان در بهترین موقعیت ممکن هستید.

Valg av fag i utdanningsprogram for idrettsfag

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen idrettsfag og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det valgfrie programfaget på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.