MinoritetsrådgivereIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har opprettet stillinger som minoritetsrådgivere ved videregående skoler som har mange minoritetsspråklige elever.

Minoritetsrådgiverne skal ha tett kontakt med elever med minoritetsbakgrunn, foreldre, lærere, andre rådgivere, helsetjeneste og fritidstilbud. De skal blant annet

  • bidra til at elever med minoritetsbakgrunn gjennomfører og består videregående opplæring
  • bidra med konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever
  • danne elev- og foreldrenettverk med tanke på å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse

Nærmere informasjon, for eksempel om hvilke skoler som har minoritetsrådgivere, finner du på nettstedet www.imdi.no.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: