هنر، طراحی و معماری

آنچه که می آموزید

 • طراحی
 • شکل دادن به اشیا تشکیل شده از مواد مختلف
 • پیشرفت بیشتر توانایی های خلاقانه خود
 • درباره هنر و فرهنگ
 • درباره توسعه شهری و محلی
 • دروس نظری

باید واجد این شرایط باشید

 • علاقه به طراحی
 • خلاقیت
 • علاقه به طراحی، اشکال و رنگ ها
 • علاقه به هنرهای زیبا
 • علاقه به خلق چیزها

گواهی ای که کسب می کنید

 • گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها و امکان ادامه تحصیلات عالی

در صورت ادامه تحصیلات عالی، مشاغلی همچون موارد زیر برای شما امکان پذیر می شود

 • معمار، معمار مناظر طبیعی یا معمار ساختمان
 • طرایح محصول، طراحی صنعتی یا طراح گرافیک
 • هنرمند، متصدی یا واسط امور هنری و فرهنگی
  می توانید آموزش لازم برای حرفه های دیگر را ببینید - با گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها می توانید برای شرکت در اکثر رشته های دانشکده و دانشگاه ها درخواست کنید.

محیط های کاری احتمالی

 • دفتر یک معمار یا شرکت های کارآفرینی و ساختمانی
 • شرکت های تلویدی یا سازمان های طراحی
 • موزه، گالری ها یا استودیوهای هنرمندان

پذیرش در آموزش عالی

با گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها، می توانید برای اکثر رشته ها در دانشگاه ها و دانشکده ها درخواست کنید. با این وجود برخی از رشته ها مستلزم شرایط پذیرش خاصی هستند:

 • آزمون های ورودی: برخی از رشته ها مستلزم آزمون ورودی عملی برای پذیرش هستند. مثلاً رشته های خلاق و ورزشی.
 • شرایط علمی موردنیاز: برای برخی از رشته ها باید دروس علمی خاصی را گذرانده باشید. مثلاً رشته های مهندسی، علمی و پزشکی. شرایط لازم پذیرش برای دانشگاه ها و دانشکده ها را می توانید در samordnaopptak.no بیابید. در برخی از برنامه های آموزشی، پیدا کردن ساعت موردنظر در برنامه زمانی برای همه علوم موردنیاز کار مشکلی است. اگر در مطالعات عمومی در Vg2 و Vg3 در علوم طبیعی و ریاضیات مهارت پیدا کرده باشید، اکنون برای انتخاب دروس علمی موردنیازتان در بهترین موقعیت ممکن هستید.

Valg av fag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg2 og to på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen
   kunst, design og arkitektur og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det valgfrie programfaget på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.