Grunnkompetanse

Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse. Du får et kompetansebevis som dokumenterer at du har gjennomført deler av opplæringen.

Grunnkompetanse kan velges som mål i både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram, og kan være planlagt eller ikke planlagt.
  • Det kan gjelde deg som for eksempel slutter eller stryker i fag, eller som oppdager underveis at du vil ha vanskelig med å fullføre.
  • Det kan gjelde deg som vet allerede fra starten av at du vil ha vansker med å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse.
  • Dersom du underveis i opplæringen opplever at du mestrer mer enn du selv trodde da du valgte å arbeide mot grunnkompetanse, er det mulig å endre målet for opplæringen din.
Skolen kan hjelpe deg med å
  • tilrettelegge opplæringsløpet ditt
  • gi deg råd om hvordan du senere kan fullføre den opplæringen du har begynt på
Velger du grunnkompetanse gjennom opplæring i bedrift, kan du lese mer om dette under Lærekandidat og Praksisbrevkandidat.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: