Fra yrkesfag til høyere utdanningØnsker du å søke høyere utdanning etter yrkesfaglig opplæring? Som hovedregel må du ha generell studiekompetanse for å søke høyskole eller universitet, men det finnes også alternative veier til høyere utdanning for deg som har tatt yrkesfag.

Ønsker du å oppnå generell studiekompetanse for å søke høyere utdanning?

Påbygging til generell studiekompetanse
Du kan søke om påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller etter at du har oppnådd yrkeskompetanse. Du får studiekompetanse etter du har fullført og bestått påbyggingsåret, og har dermed mulighet til å søke høyere utdanning ved høyskole eller universitet.

23/5-regelen
Har du fylt 23 år, og samtidig har 5 års samlet fulltids erfaring fra arbeid og/eller utdanning (23/5-regelen) kan du oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre følgende fellesfag:
 • Engelsk 140 timer
 • Historie 140 timer
 • Matematikk 224 timer
 • Naturfag 140 timer
 • Norsk 393 timer
 • Samfunnsfag 84 timer

samordnaopptak.no kan du lese mer om hva slags arbeid og hvilke typer utdanning som kvalifiserer til 23/5-regelen.

Ønsker du alternative veier til høyere utdanning?

Y-veien
Y-veien står for «yrkesveien», og er et tilbud ved noen høyskoler og universiteter til deg som har yrkesfaglig utdanning, men som ikke har generell studiekompetanse. Y-veien forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse. Visse studier krever også minst 12 måneder relevant praksis. På utdanning.no finner du en oversikt over mulige Y-veier.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Du kan søke opptak til studier ved universiteter og høyskole basert på realkompetanse.

 • Hvis du ikke kan dokumentere generell studiekompetanse og er 25 år eller mer, har du krav på å få vurdert om du er studiekvalifisert på grunnlag av realkompetanse.
 • Det er lærestedet selv som vurderer hva som er nødvendige kvalifikasjoner og avgjør hva som er en egnet og hensiktsmessig framgangsmåte for slike vurderinger. 
 • Dine kvalifikasjoner skal vurderes i forhold til det faget du ønsker å studere. 
 • Selv om du får realkompetanse for å studere ett fag, kan du ikke påberope deg studiekompetanse for andre fag eller studier.

samordnaopptak.no kan du lese mer om opptak på grunnlag realkompetanse.

Fagskoleutdanning
Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som varer fra et halvt til to år. Opptakskravet til fagskoleutdanning er yrkeskompetanse, generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 • Fagskolen gir en yrkesrettet utdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet.
 • Du lærer å kombinere teori og praksis ved å arbeide med virkelighetsnære oppgaver.
 • Studiene skal utvikle reflekterte yrkesutøvere, og gir mange jobbmuligheter i privat og offentlig sektor.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet