Alternativ organisering av opplæringen i skole og bedriftDet er mulig å tegne lærekontrakt eller opplæringskontrakt som inneholder unntak fra den vanlige opplæringsordningen ved at

  • en større del av opplæringen enn det som følger av læreplanen, skjer i bedrift
  • opplæringen i skole og bedrift skjer i en annen rekkefølge enn læreplanen fastsetter

Dette betyr for eksempel at du kan begynne som lærling eller lærekandidat rett etter grunnskolen eller etter bare Vg1 i skole. Fullført og bestått videregående opplæring som du har fra før, får du godskrevet etter retningslinjene i forskrift til opplæringsloven.

Dersom lærekontrakten din omfatter opplæring i programfag fra Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole som lærefaget bygger på, må du bestå en egen eksamen før du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøve:

  • I de fleste lærefag skal denne eksamenen prøve i hvilken grad du har nådd kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget.
  • I særskilte lærefag innenfor utdanningsprogram for elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag skal denne eksamen prøve i hvilken grad du har nådd kompetansemålene som er fastsatt i programfagene for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole som lærefaget bygger på. 

Du må normalt også bestå fellesfagene som inngår i fagfordelingen for Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Opplæring i fellesfag, og eventuelt i programfag, blir vanligvis organisert i egne grupper ved en videregående skole. Du kan også gå opp til eksamen i fellesfag som privatist. Det finnes unntak fra kravet om bestått i fellesfag. Rådgiveren på skolen din kan gi deg nærmere informasjon.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet