Samarbeid mellom skole og hjemVideregående skoler skal holde kontakt med foresatte til umyndige elever gjennom hele opplæringsåret. Det skal skje ved

  • informasjonsmøte ved starten av skoleåret (Vg1 og Vg2)
  • samtale med kontaktlæreren (Vg1 og Vg2)
  • informasjon om rettigheter
  • varsel om elevens fravær
  • annen informasjon om eleven

Når eleven har fylt 18 år, skal foresatte ikke lenger informeres uten elevens samtykke.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet