Hva er videregående opplæring?Når du er ferdig med 10. trinn i grunnskolen, har du rett til å ta videregående opplæring.

  • Du må selv søke om plass i videregående opplæring.
  • Du fører opp tre utdanningsprogram i søknaden din.
  • Du kommer inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du ønsket mest. 

Hvilket utdanningsprogram skal du velge?

I videregående opplæring er det 15 ulike utdanningsprogram å velge mellom. Utdanningsprogrammene omfatter opplæringer innen ulike fagfelt, for eksempel idrettsfag, elektro og datateknologi og naturbruk. Du må finne ut hvilke utdanningsprogram som passer for deg og dine interesser.

Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?
Vi skiller mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

  • Ser du for deg at du vil studere videre ved høyskole eller universitet? Studieforberedende opplæring forbereder deg til høyere utdanning. Det er 5 studieforberedende utdanningsprogram.
  • Ønsker du et praktisk yrke etter videregående opplæring? Yrkesfaglig opplæring gir deg en yrkeskompetanse slik at du kan gå ut i yrkeslivet. Det er 10 yrkesfaglige utdanningsprogram.
  • Hvis du velger yrkesfag, har du også mulighet til å få videre opplæring og oppnå studiekompetanse etter at du har fullført og bestått yrkesopplæringen.

Er du usikker på hva du skal velge?

  • Snakk med utdannings- og yrkesrådgiveren på skolen din om hvilke utdanningsprogram som passer best for deg.
  • Det finnes flere hjelpemidler på Internett der du kan kartlegge dine interesser. Prøv gjerne oppgavene «Hva kan passe for deg?», du finner dem på forsiden til vilbli.no. De kan gi deg en pekepinn om hvilke utdanningsprogram du kan starte med å utforske.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet