Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

10º grado


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

La opción de bachillerato conduce a grado de bachillerato


Nivel secundario superior 1 en la escuela

Nivel secundario superior 2 en la escuela


Nivel secundario superior 3 en la escuela


Estudios superiores en escuelas/universidades


Curso de ampliación para el grado de bachillerato


La formación profesional conduce a cualificación profesional (con o sin un diploma profesional o diploma oficial)


Nivel secundario superior 1 en la escuela


Nivel secundario superior 2 en la escuela


Velg VG3 retning

  • Nivel secundario superior 3 en la escuela


  • Curso de ampliación para el grado de bachillerato


  • Formación práctica en un centro de formación


Nivel secundario superior 3 en la escuela


Curso de ampliación para el grado de bachillerato


Formación práctica en un centro de formación


Profesión y empleo o formación profesional terciaria


1º año


2º año


3º año


4º año


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: