Høyere utdanningSom hovedregel må du ha studiekompetanse for å bli vurdert for opptak ved høyskoler eller universiteter. Grunnlaget for studiekompetanse er vanligvis:

  • Vitnemål om bestått treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse
  • Fylt 23 år og minst 5 års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning (23/5-regelen)

I begge tilfellene over må fellesfagene i norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie være fullført.

Unntak

  • Har du oppnådd studiekompetanse på grunnlag av videregående opplæring eller annen ordning fra før Kunnskapsløftet, har du fortsatt studiekompetanse.
  • Det finnes dessuten unntak fra kravet om studiekompetanse, blant annet for visse studier, for eksempel kunststudier, og for voksne over 25 år med realkompetanse for et bestemt fag eller studium.
  • Noen høyskoler og universiteter tilbyr «Y-veien» for deg som har relevant yrkesfaglig utdanning med fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse, men mangler generell studiekompetanse.

Forskrift om opptak til høyere utdanning gjelder for deg som søker høyere utdanning. 

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: