Fagbrev på jobb

«Fagbrev på jobb» er en mulighet for deg som er ufaglært til å ta fagbrev samtidig som du er i lønnet arbeid.
  • Dersom du har ett års praksis i lærefaget, kan du inngå en kontrakt med fylkeskommunen og arbeidsgiveren din.
  • Du kan bli realkompetansevurdert og få tilpasset veiledning og opplæring på arbeidsplassen før du går opp til fagprøven.
  • Du har fritak fra fellesfagene, men opplæringen legger vekt på grunnleggende ferdigheter fra Kunnskapsløftet i de arbeidsoppgavene som skal utføres. 
  • Kravene til kompetanse i lærefaget og til gjennomføring av eksamener og fag- og svenneprøven gjelder på lik linje som for lærlinger og praksiskandidater.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: