Yrkeskompetanse10. Stufe


Berufsbezogene Ausbildungführt zur berufsbezogenen Qualifikation (mit oder ohne Facharbeiterbrief)


Höhere Sekundarstufe 1 in der Schule


Beskrivelse her.....

Höhere Sekundarstufe 2 in der Schule


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Höhere Sekundarstufe 3 in der Schule


  Beskrivelse her.....

 • Zusätzliches Programm für die Allgemeine Hochschulreife


  Beskrivelse her.....

 • Praktische Ausbildung in einer Schulungseinrichtung


  Beskrivelse her.....

Höhere Sekundarstufe 3 in der Schule


Beskrivelse her.....

Praktische Ausbildung in einer Schulungseinrichtung


Beskrivelse her.....

Beruf und Beschäftigung oder tertiäre beufsbezogene Fachrichtung


Beskrivelse her.....

1. Jahr


2. Jahr


3. Jahr


4. Jahr


Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Ved å velge programområder fra de 10 yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du oppnå forskjellige former for yrkeskompetanse.

Yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev

Opplæring i de såkalte lærefagene fører fram til fag- eller svennebrev, etter bestått fag- eller svenneprøve.
 • I håndverkspregede fag heter det svennebrev og svenneprøve, for eksempel har en smed svennebrev.
 • I andre fag heter det fagbrev og fagprøve, for eksempel har en elektriker fagbrev.

I lærefag foregår opplæringen både i skole og bedrift, over totalt fire år eller mer. Les mer under Hvordan foregår opplæring i bedrift?.

Yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

Opplæring i de fagene som ikke hører inn under lærefagene, fører fram til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev.

 • For eksempel har en helsesekretær yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev.

Yrkesutdanningen er lagt opp som tre års opplæring i skole, ofte med innlagte praksisperioder.

Videre utdanning

Innenfor flere fagområder gir yrkeskompetanse deg grunnlag for videre utdanning på fagskole. Fag- eller svennebrev gir grunnlag for videre utdanning for ta mesterbrev.

Med påbygging til generell studiekompetanse kan du oppnå generell studiekompetanse.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: