Påbygging til generell studiekompetanse

Du kan også oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har
 • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
 • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

10. Stufe


Berufsbezogene Ausbildungführt zur berufsbezogenen Qualifikation (mit oder ohne Facharbeiterbrief)


Höhere Sekundarstufe 1 in der Schule


Beskrivelse her.....

Höhere Sekundarstufe 2 in der Schule


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Höhere Sekundarstufe 3 in der Schule


  Beskrivelse her.....

 • Zusätzliches Programm für die Allgemeine Hochschulreife


  Beskrivelse her.....

 • Praktische Ausbildung in einer Schulungseinrichtung


  Beskrivelse her.....

Die studienbezogene Fachrichtung führt zur Allgemeinen Hochschulreife


Höhere Sekundarstufe 3 in der Schule


Beskrivelse her.....

Praktische Ausbildung in einer Schulungseinrichtung


Beskrivelse her.....

Zusätzliches Programm für die Allgemeine Hochschulreife


Beskrivelse her.....

Beruf und Beschäftigung oder tertiäre beufsbezogene Fachrichtung


Beskrivelse her.....

Zusätzliches Programm für die Allgemeine Hochschulreife


Beskrivelse her.....

Höhere Bildung an Hochschulen/Universitäten


Beskrivelse her.....

1. Jahr


2. Jahr


3. Jahr


4. Jahr


 

Fag- og timefordeling

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Dersom du tar påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 skal du ha følgende fag:

 • Historie (140 timer)
 • Kroppsøving (56 timer)
 • Matematikk 2P-Y (140 timer)
 • Naturfag (84 timer)
 • Norsk (281 timer)
 • Valgritt programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering (140 timer)
 
Du finner utfyllende informasjon i oversikten over fag- og timefordelingen for hvert utdanningsprogram, for eksempel bygg- og anleggsteknikk.

Påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

Dersom du tar påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse, skal du ha følgende fag:

 • Historie (140 timer)
 • Matematikk 2P-Y (140 timer)
 • Naturfag (84 timer)
 • Norsk (281 timer)
Du finner utfyllende informasjon i oversikten over fag- og timefordeling for hvert utdanningsprogram, for eksempel bygg-og anleggsteknikk.

 


Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: