Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

10. Stufe


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Die studienbezogene Fachrichtung führt zur Allgemeinen Hochschulreife


Höhere Sekundarstufe 1 in der Schule

Höhere Sekundarstufe 2 in der Schule


Höhere Sekundarstufe 3 in der Schule


Höhere Bildung an Hochschulen/Universitäten


Zusätzliches Programm für die Allgemeine Hochschulreife


Berufsbezogene Ausbildungführt zur berufsbezogenen Qualifikation (mit oder ohne Facharbeiterbrief)


Berufsbezogene Ausbildungführt zur berufsbezogenen Qualifikation (mit oder ohne Facharbeiterbrief)


Höhere Sekundarstufe 2 in der Schule


Velg VG3 retning

  • Höhere Sekundarstufe 3 in der Schule


  • Zusätzliches Programm für die Allgemeine Hochschulreife


  • Praktische Ausbildung in einer Schulungseinrichtung


Höhere Sekundarstufe 3 in der Schule


Zusätzliches Programm für die Allgemeine Hochschulreife


Praktische Ausbildung in einer Schulungseinrichtung


Beruf und Beschäftigung oder tertiäre beufsbezogene Fachrichtung


1. Jahr


2. Jahr


3. Jahr


4. Jahr


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: