15 utdanningsprogram gir deg mange muligheter5 studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende opplæring er for deg som vil ta høyere utdanning, slik at du for eksempel kan bli lærer, sykepleier eller advokat.

 • Det er 5 studieforberedende utdanningsprogram å velge mellom.
 • De fleste fagene i studieforberedende opplæring er typiske «lesefag» som norsk, matematikk, samfunnsfag, historie, naturfag og fremmedspråk.
 • I tillegg har du fag fra utdanningsprogrammet ditt, for eksempel musikk, toppidrett, design og arkitektur eller fysikk.
 • Når du har fullført og bestått tre år i skole, får du studiekompetanse.
 • Du må ha studiekompetanse for å søke høyere utdanning ved høyskole og universitet.

10. Stufe


Die studienbezogene Fachrichtung führt zur Allgemeinen Hochschulreife


Höhere Sekundarstufe 1 in der Schule

Beskrivelse her.....

Höhere Sekundarstufe 2 in der Schule


Beskrivelse her.....

Höhere Sekundarstufe 3 in der Schule


Beskrivelse her.....

Höhere Bildung an Hochschulen/Universitäten


Beskrivelse her.....

1. Jahr


2. Jahr


3. Jahr


4. Jahr


Les om utdanningsprogrammene du kan velge mellom:

10 yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglige opplæring er for deg som ønsker et praktisk yrke, for eksempel elektriker, kokk eller frisør.

 • Det er 10 yrkesfaglige utdanningsprogram å velge mellom.
 • I de fleste yrkesfag gis opplæringen to år i skole og to år i bedrift.
 • Opplæring i bedrift kalles læretid. I læretiden er det mulighet for lønn.
 • Når du har fullført og bestått en yrkesfaglig opplæring, får du yrkeskompetanse.
 • Med yrkeskompetanse kan du velge å søke jobb eller ta videre utdanning ved en fagskole.
 • Du har også rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse (se nedenfor).

10. Stufe


Berufsbezogene Ausbildungführt zur berufsbezogenen Qualifikation (mit oder ohne Facharbeiterbrief)


Höhere Sekundarstufe 1 in der Schule


Beskrivelse her.....

Höhere Sekundarstufe 2 in der Schule


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Höhere Sekundarstufe 3 in der Schule


  Beskrivelse her.....

 • Zusätzliches Programm für die Allgemeine Hochschulreife


  Beskrivelse her.....

 • Praktische Ausbildung in einer Schulungseinrichtung


  Beskrivelse her.....

Höhere Sekundarstufe 3 in der Schule


Beskrivelse her.....

Praktische Ausbildung in einer Schulungseinrichtung


Beskrivelse her.....

Beruf und Beschäftigung oder tertiäre beufsbezogene Fachrichtung


Beskrivelse her.....

1. Jahr


2. Jahr


3. Jahr


4. Jahr


Les om utdanningsprogrammene du kan velge mellom: 

Påbygging til generell studiekompetanse

Ønsker du studiekompetanse etter at du har fullført og bestått yrkesopplæringen?

 • Du har rett til å få et ekstra opplæringsår, slik at du kan få studiekompetanse.
 • Du kan søke om påbygging til generell studiekompetanse etter 2 år i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller etter at du har oppnådd yrkeskompetanse.
 • Påbygging til generell studiekompetanse er en krevende og teoretisk opplæring som foregår i skole.
 • Du oppnår studiekompetanse etter fullført og bestått opplæring, og har dermed mulighet til å søke høyere utdanning ved høyskole eller universitet.

10. Stufe


Berufsbezogene Ausbildungführt zur berufsbezogenen Qualifikation (mit oder ohne Facharbeiterbrief)


Höhere Sekundarstufe 1 in der Schule


Beskrivelse her.....

Höhere Sekundarstufe 2 in der Schule


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Höhere Sekundarstufe 3 in der Schule


  Beskrivelse her.....

 • Zusätzliches Programm für die Allgemeine Hochschulreife


  Beskrivelse her.....

 • Praktische Ausbildung in einer Schulungseinrichtung


  Beskrivelse her.....

Die studienbezogene Fachrichtung führt zur Allgemeinen Hochschulreife


Höhere Sekundarstufe 3 in der Schule


Beskrivelse her.....

Praktische Ausbildung in einer Schulungseinrichtung


Beskrivelse her.....

Zusätzliches Programm für die Allgemeine Hochschulreife


Beskrivelse her.....

Beruf und Beschäftigung oder tertiäre beufsbezogene Fachrichtung


Beskrivelse her.....

Zusätzliches Programm für die Allgemeine Hochschulreife


Beskrivelse her.....

Höhere Bildung an Hochschulen/Universitäten


Beskrivelse her.....

1. Jahr


2. Jahr


3. Jahr


4. Jahr


Grunnkompetanse

 • Grunnkompetanse er et alternativ for deg som av ulike grunner har problemer med å gjennomføre full opplæring.
 • Du får et kompetansebevis som dokumenterer at du har fullført deler av opplæringen.
 • Du har mulighet til å endre målet ditt og gjennomføre hele opplæringen, slik at du kan oppnå full yrkeskompetanse eller studiekompetanse.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet