VoksenopplæringskontoreneHar du spørsmål om videregående opplæring for voksne?

  • Kontakt fylkeskommunen for nærmere opplysninger om videregående opplæring for voksne (se informasjon i listen under) 
  • karriereveiledning.no tilbyr karriereveiledning via chat eller telefon

Agder

E-post:
Karriere Agder Arendal: karrierearendal@agderfk.no
Karriere Agder Kristiansand: karrierekristiansand@agderfk.no
Karriere Agder Lyngdal: karrierelyngdal@agderfk.no
 
Se også fylkets nettsider.

 

Innlandet

Du finner informasjon på karriereinnlandet.no.

Møre og Romsdal

Du finner informasjon på fylkets nettsider.

Nordland

Du finner informasjon på karrierenordland.no og på fylkets nettsider.

Oslo

Du finner kontaktinformasjon på Oslo Voksenopplæring Servicesenter.

Rogaland

E-post: voksen@rogfk.no
Telefon: 51 51 66 00

Se også fylkets nettsider.

Troms og Finnmark

E-post: voksen@tffk.no

Se også fylkets nettsider.

Trøndelag

E-post: voksenopplaring@trondelagfylke.no

Se også fylkets nettsider.

Vestfold og Telemark

E-post: voksenoppleringen@vtfk.no 

Se også fylkets nettisder.

Vestland

Du finner kontaktinformasjon på vestlandfylke.no.

Viken

Voksenopplæring Viken
Postadresse Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Telefon: 32 30 00 00
E post: voksen@viken.no

Se også fylkets nettsider.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet