Rett til utvidet opplæringstidUngdomsretten gir deg i noen tilfeller rett til ekstra opplæringstid.

Utvidet rett ved spesialundervisning

Du kan få inntil to ekstra opplæringsår dersom du har rett til

* Krever en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Utvidet rett ved omvalg

  • Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen. Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang.

Utvidet rett ved påbygging til generell studiekompetanse

Utvidet opplæringstid ved sykdom eller andre forhold

  • Dersom du har mistet store deler av et skoleår i videregående opplæring på grunn av skade eller sykdom, kan du søke om utvidet opplæringstid.
  • Du kan søke om utsettelse og reservert plass senere for eksempel ved militærtjeneste, svangerskap eller tvingende medisinske/sosiale forhold. Reglene for utsettelse varierer fra fylke til fylke.

Nærmere informasjon får du av skolens rådgiver.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: