Høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse

Du kan søke opptak til studier ved universiteter og høyskole basert på realkompetanse.
  • Er du 25 år eller mer, men ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har du krav på å få vurdert om du er studiekvalifisert på grunnlag av realkompetanse.
  • Det er lærestedet selv som vurderer hva som er nødvendige kvalifikasjoner og avgjør hva som er en egnet og hensiktsmessig framgangsmåte for slike vurderinger.
  • Dine kvalifikasjoner skal vurderes i forhold til det faget du ønsker å studere.
  • Selv om du får realkompetanse for å studere ett fag, kan du ikke påberope deg studiekompetanse for andre fag eller studier.

samordnaopptak.no kan du lese mer om opptak på grunnlag realkompetanse.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet