FagskoleutdanningFagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som varer fra et halvt til to år. Opptakskravet til fagskoleutdanning:

Fagskolen gir en yrkesrettet utdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Du lærer å kombinere teori og praksis ved å arbeide med virkelighetsnære oppgaver. Studiene skal utvikle reflekterte yrkesutøvere, og gir mange jobbmuligheter i privat og offentlig sektor. 

Fagskoleutdanning gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Studietilbud på fagskoler

Det finnes både offentlige og private fagskoler, og du kan utdanne deg til mange forskjellige og spennende yrker. Fagskoleutdanninger godkjennes av Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen – NOKUT.

Fagskoler har studietilbud innen:

  • Helse og oppvekst
  • Teknikk og teknologi
  • Bygg og anlegg
  • Samferdsel
  • Økonomi og adminstrasjon
  • Kunst, kultur og design
  • Landbruk og gartneri

En samlet oversikt over studietilbudene finner du på nokut.no.

Enkelte fagskoler har samarbeid med norske og utenlandske høyskoler, noe som gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanningen til en bachelorgrad og eventuelt til en mastergrad.

Søknad og søknadsfrist

Offentlige fagskoler

Fra 2020 søker du opptak til offentlige fagskoler gjennom Samordna opptak.
Søknadsfristen er 15. april. Opptaket åpner 1. februar i Samordna opptak.

Private fagskoler

Søknadsfrist kan variere fra skole til skole. Noen skoler har rullerende opptak frem til utdanningen starter. Sjekk den aktuelle skolen for å finne ut mer om søknadsfrist og hvordan du søker.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: