Vg1, Vg2 og Vg3Vg1

Opplæringen foregår i skole og består av både fellesfag (f.eks. norsk, matematikk og engelsk) og programfag fra utdanningsprogrammet ditt.

Studieforberedende

Yrkesfaglig

 • Opplæringen er for det meste teoretisk.
 • De fleste skoletimene brukes til fellesfag.
 • Du har to eller tre programfag (gjelder ikke studiespesialisering), og i noen av utdanningsprogrammene kan du velge programfag på Vg1.
 • Vg1 skal gi deg en grunnleggende opplæring i arbeidsprosesser, teknikker og verktøy som er typiske for ditt utdanningsprogram.
 • De fleste timene brukes til programfag.
 • Du har også faget yrkesfaglig fordypning med mulighet til å prøve ut aktuelle lærefag i lærebedrifter.

Vg2

På Vg2 velger du mellom de programområdene som finnes innenfor utdanningsprogrammet du valgte på Vg1.

Studieforberedende

Yrkesfaglig

 • I tillegg til fellesfagene, velger du mellom forskjellige programfag etter bestemte regler.
 • Opplæringen foregår i skole.
 • Du velger et programområde og får dermed muligheten til å spesialisere deg i større grad.
 • For de fleste foregår opplæringen i skole
 • Du får flere timer til faget yrkesfaglig fordypning enn på Vg1.
 • Det finnes også noen få særløp hvor du etter Vg1 får opplæringen i bedrift (3 år).

Vg3 / opplæring i bedrift

Vg3 bygger på det Vg2 du gikk på, og foregår enten i skole eller i bedrift.

Studieforberedende

Yrkesfaglig

 • Du fortsetter med det programområdet du valgte på Vg2, og velger videre fordypning i programfag eller nye programfag etter bestemte regler.
 • Opplæringen foregår i skole.
 • Med godkjent vitnemål fra Vg3, kan du søke høyere utdanning ved høyskole og universitet.
 • Du velger mellom programområder som bygger på det Vg2 du gikk på, og du spesialiserer deg nå ytterligere.
 • De fleste programområder er på Vg3-nivå lærefag. Da får du opplæringen som lærling i en bedrift og læretiden er 2 år.
 • Noen programområder gis på Vg3 som 1 års opplæring i skole.
 • Noen få yrkesfaglige løp har Vg3 i skole før de avsluttes med 1,5 eller 2 års læretid i bedrift.

Oversikt over hele opplæringsløpet

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet.

 • Gul: Opplæringen foregår i skole
 • Grønn: Opplæringen foregår i bedrift
 • Blå: Opplæringen er fullført og bestått, og du har kompetanse til å gå ut i arbeid eller søke høyere utdanning.

الصف العاشر


Velg kursretning

 • Studieforberedende
 • Yrkesfaglig

الدراسات العامة تؤدي إلى الحصول على شهادة قبول جامعية


المستوى الأول من الثانوية العليا في المدرسة

المستوى الثاني من الثانوية العليا في المدرسة


المستوى الثالث من الثانوية العليا في المدرسة


التعليم العالي في المعاهد العليا/الجامعات


برنامج إضافي للحصول على شهادة قبول جامعية عامة


التدريب المهني يؤدي إلى اكتساب الكفاءة المهنية (مع الحصول على شهادة عامل ماهر أو شهادة تجارية أو دون الحصول عليها)


المستوى الأول من الثانوية العليا في المدرسة


المستوى الثاني من الثانوية العليا في المدرسة


Velg VG3 retning

 • المستوى الثالث من الثانوية العليا في المدرسة


 • برنامج إضافي للحصول على شهادة قبول جامعية عامة


 • التدريب أثناء العمل داخل منشأة تدريبية


المستوى الثالث من الثانوية العليا في المدرسة


برنامج إضافي للحصول على شهادة قبول جامعية عامة


التدريب أثناء العمل داخل منشأة تدريبية


المهنة والتوظيف أو التعليم المهني العالي


العام الأول


العام الثاني


العام الثالث


العام الرابع


Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: