Valg av matematikkVg1 – praktisk eller teoretisk matematikk?

Matematikk er obligatorisk på Vg1. Du skal ha 140 timer (5 undervisningstimer i uken) matematikk i de studieforberedende utdanningsprogrammene, mens du på yrkesfag skal ha 84 timer (3 undervisningstimer i uken). Du må velge mellom matematikk 1P og 1T.

P står for «praktisk»

 • I matematikk 1P videreføres emnene du lærte om på ungdomstrinnet. Du lærer å løse matematikkoppgaver som tar utgangspunkt i praktiske situasjoner fra dagliglivet og fra samfunns- og arbeidsliv, for eksempel prosentregning, økonomi og areal.
 • Matematikk 1P passer for deg som vet at du ikke ønsker å fordype deg i matematikk eller ta realfag senere.

T står for «teoretisk»

 • Matematikk 1T gir en innføring i matematiske emner som krever en dypere forståelse. Du lærer for eksempel om algoritmisk tenkning, formler, likninger, algebra og funksjoner.
 • Du bør velge matematikk 1T på Vg1 dersom du skal ta Vg2 og Vg3 realfag eller dersom du planlegger å velge matematikk som programfag. (Velger du likevel matematikk 1P på Vg1, må du selv ta ansvaret for å ha tilstrekkelig kompetanse for å gå videre med matematikk som programfag på Vg2 og Vg3.)

Studieforberedende Vg2 – matematikk som fellesfag eller programfag?

I alle studieforberedende utdanningsprogram er matematikk obligatorisk på Vg2. Du må enten velge matematikk som fellesfag (matematikk 2P) eller som programfag (matematikk R1 eller matematikk S1).

Matematikk som fellesfag (2P)

 • Matematikk 2P er den vanligste veien for deg som har hatt matematikk 1P på Vg1, og som ønsker å avslutte matematikk etter Vg2.
 • Faget har et omfang på 84 timer (3 undervisningstimer i uken).

Matematikk som programfag (R eller S)

 • Du bør velge matematikk som programfag dersom du ønsker å studere for eksempel realfag eller økonomi senere.
 • Du velger mellom matematikk R1 eller matematikk S1.
 • For å velge R-matte på Vg2 og Vg3, må du ha 1T på Vg1.
 • Matematikk som programfag har et omfang på 140 timer (5 undervisningstimer i uken).
 • Velger du matematikk som programfag, må du erstatte fellesfaget 2P med et ekstra programfag.

Vg2/Vg3 – matematikk R eller S?

Hvis du velger matematikk som programfag, velger du mellom matematikk for realfag (R-matte) og matematikk for samfunnsfag (S-matte).

Matematikk for realfag (R1 og R2)

 • Du lærer om geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk, sannsynlighet og differensialligninger.
 • Du bør velge matematikk for realfag dersom du ønsker å ta høyere utdanning innen realfag eller teknologi.
 • En del studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag krever matematikk R2.

Matematikk for samfunnsfag (S1 og S2)

 • Du lærer om algebra, funksjoner, sannsynlighet, lineær optimering og statistikk.
 • Med matematikk S1 og S2 kvalifiserer du til enkelte realfaglige studier.

Erstatning for fellesfaget matematikk 2P

Velger du matematikk som programfag, skal du ikke ha 84 timer matematikk 2P som fellesfag. Det innebærer at du må erstatte fellesfaget matematikk 2P med ett av disse fagene:
 • Et valgfritt programfag på 140 timer fra studieforberedende utdanningsprogram.
  De valgfrie programfagene fra studieforberedende utdanningsprogram har 5 undervisningstimer i uken, og du får dermed «overtimer».
 • Matematikk X med 84 timer
  Dette faget bygger på matematikk 1T (teoretisk) fra Vg1. Det er et selvstendig fag som er utarbeidet spesielt for deg som velger matematikk R1.
 • Geofag X med 84 timer.
  Dette faget kan bare velges hvis du ikke velger geofag 1 som programfag. Fagene overlapper hverandre.
 • Programmering og modellering X med 84 timer
  Dette faget bygger på matematikk 1T (teoretisk) fra Vg1. Det er et selvstendig fag som er utarbeidet spesielt for deg som velger matematikk R1.
 • Teknologi og forskningslære X med 84 timer.
  Dette faget kan bare velges hvis du ikke velger teknologi og forskningslære 1 som programfag. Fagene overlapper hverandre.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet