Dịch vụ và giao thông

Bạn học

 • quan hệ khách hàng và bán hàng
 • quản trị và xử lý văn bản
 • về du lịch và vận chuyển hàng hóa
 • xử lý tài liệu điện tử
 • về pháp luật và quy định

Bạn nên

 • lịch sự, cởi mở và có tinh thần phục vụ
 • thích làm việc với mọi người
 • cởi mở trước những văn hóa và truyền thống khác nhau

Bạn có thể trở thành

 • đại diện dịch vụ ICT
 • nhân viên đại lý du lịch hoặc lễ tân
 • nhân viên văn phòng và hành chính hoặc người đại diện bán hàng
 • bảo vệ
 • người điều hành hậu cần hoặc tài xế
  Xem toàn bộ nghề nghiệp và năng lực

Nơi làm việc

 • văn phòng công hoặc tư
 • công ty chứng khoán
 • đại lý du lịch hoặc quầy tiếp tân
 • ngành bán hàng hoặc doanh nghiệp CNTT
 • ngành vận tải (hàng hóa hoặc người)

Giáo dục cao hơn

Giáo dục và đào tạo nghề mang lại cho bạn năng lực nghiệp vụ (có hoặc không có chứng chỉ nghề hoặc chứng chỉ cho người làm thuê). Sau khi hoàn thành giáo dục và đào tạo nghề, bạn có thể bắt đầu làm việc hoặc tham gia giáo dục cao hơn:

 • Bạn có thể tham gia giáo dục cao hơn ở một trường cao đẳng nghề cung cấp giáo dục sau phổ thông. Giáo dục nghề sau phổ thông dựa vào giáo dục nghề cấp trung học phổ thông, cung cấp giáo dục nghề cao hơn và có thể ứng dụng trực tiếp vào công việc.
 • Bạn có thể tham gia Chương trình bổ túc Vg3 để nhận giấy báo nhập học đại học chung
  – sau Vg2 hoặc
  – sau khi đạt được năng lực nghiệp vụ.
  Sau đó, bạn sẽ được lựa chọn tham gia giáo dục đại học tại một trường cao đẳng thuộc đại học hoặc trường đại học. Hãy nhớ rằng một số chương trình học, ví dụ như kỹ thuật, khoa học và dược, yêu cầu bạn phải học một số môn khoa học nhất định.
 • Bạn cũng có thể đăng ký tham gia giáo dục đại học sau khóa học mở đầu hoặc theo lộ trình Y, lộ trình học nghề tới giáo dục đại học. Lộ trình Y dành cho những người có kinh nghiệm nghề thích hợp. Khóa học mở đầu và lộ trình Y thường được dùng nhiều nhất cho các ngành học khoa học và kỹ thuật.