Warbaahinta iyo isgaadhsiinta

Waxaad baran

 • farsamooyin isku dhaf ah oo ah qoridda, codka iyo sawirka
 • waxyaabo ku saabsan falgalka warbaahinta, taariikhda warbaahinta iyo safaadda
 • qurxinta farriinta, sharraxaadda iyo muujinta muuqaalka
 • isticmaalidda foom, kaladhaynta iyo iftiiminta
 • horumarinta awooddaada dhijitaalka ah
 • maadooyin aragti ah

Waa inaad tahay/leedahay

 • mid ku fiican awoodda wax qoridda iyo sharaxa hadalka ah
 • micno ku leh xeerarka qurxinta iyo ahmiyadda kaladhaynta fiicana
 • xiisaynta tiknoolajiyadda warka iyo warbaahinta dhijitaalka ah

Waxaad ku guulaysan

 • caddeynta ogolaanshaha jaamicadda iyo inaad qaadan karto tacliinta sare

Haddii aad qaadato tacliinta sare waxaad awoodi, waxyaabo kala duwan, waxaad na noqon

 • wariye, qoraa ama soosaaraha tusmada
 • naqshadeeyaha barta internaytka, naqshadeeye ama naqshadeeye ciyaar
 • farsamayaqaan cod ama cod ama soosaare filin
 • lataliye isgaadhsiin ama warbaahin iyo lataliye bulsho
  Waxaa kalood qaadan kartaa waxbarasho xirfaddo kale ah - marka aad haysato caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud waxaad codsan kartaa inta ugu badan waxbarashada laga helo kulliyadaha jaamicadda iyo jaamicaddaha

Goobaha shaqadu waxay noqon karaan

 • jaraa’id ama wargeyso
 • wakaaladdaha xayaysiinta ama wakaaladdaha isgaadhsiinta
 • shirkaddaha wax soosaarka ama shirkaddaha warbaahinta
 • wakaaladdaha ganacsiga dadweynaha

Ogolaanshaha tacliinta sare

Caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud waxaad codsan kartaa waxbarashada kulliyadaha jaamicadda iyo jaamicaddaha. Si kastaba ha ahaatee, qaar kamid ah waxbarashada ogolaanshahoodu waxay leeyihiin shuruudo khaas ah:

 • Tijaabada ogolaanshaha: Qaar kamid ah waxbarashada waxay kaaga baahan yihiin tijaabo baraaktiko ah in aad hesho ogolaanshahat.tusaale ahaan waxbarashada qaarkood waa hal abuurid ama waxbarashada ciyaaraha.
 • Shuruudaha sayniska: Waxbarashada qaarkood ayaa leh shuruud ah inaad haysato maadooyin saynis ah. Tusaale ahaan barashada injineeriyadda, sayniska iyo barashada caafimaadka. Waxaad ka heli doontaa shuruudaha ogolaanshaha kuliyaddaha jaamicadda iyo jaamicaddaha baraha internaytkat samordnaopptak.no. Barnaamijka waxbarasho qaarkood way adkaan kartaa in la helo qol ama jadwal lagu doorto dhammaan saynisyada aad u baahan tahay. Haddii aad qaadanayso takhasuska barashada guud oo leh sayniska dabiiciga ah ama xisaab ah Vg2 iyo Vg3 waxaad isu taagi jaaniska ugu fiican ee ah inaad awoodi doonto qaadashada saynisyada aad u baahan tahay.

Valg av fag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg2 og to på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen medier og kommunikasjon og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor ett av de to valgfrie programfagene på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.

Medier og kommunikasjon (gammel ordning)