Transport i usługi

Zakres przedmiotowy nauki

 • obsługa klienta i sprzedaż
 • administracja i opracowanie tekstu
 • wiedza z zakresu podróżnictwa, turystyki i przewozu dóbr
 • przetwarzanie dokumentów elektronicznych
 • wiedza z zakresu ustawodawstwa i prawodawstwa

Oczekiwania wobec Ciebie

 • kultura osobista, otwartość, nastawienie na obsługę i pomoc
 • zainteresowanie pracą z ludźmi
 • otwartość na inne kręgi kulturowe i tradycje

Potencjalne zawody

 • przedstawiciel serwisu komputerowego
 • agent turystyczny, recepcjonista
 • pracownik biurowy, urzędnik, przedstawiciel ds. sprzedaży
 • stróż
 • operator logistyczny, zawodowy kierowca
  Zob. wszystkie zawody i kwalifikacje.

Potencjalne miejsca pracy

 • biura publiczne i prywatne
 • firmy ochroniarskie
 • agencje turystyczne, recepcje
 • sprzedaż, przedsiębiorstwa informatyczne
 • transport towarów i osób

Dalsze kształcenie

Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwalifikacji zawodowych lub dyplomem czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

 • Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane bezpośrednio w życiu zawodowym.
 • Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować:
  – po zrealizowaniu poziomu Vg2
  albo
  – po zdobyciu kwalifikacji zawodowych.
  Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie określonych przedmiotów ścisłych.
 • O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.