Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige 16-19-åringer

Informasjon fra Oslo
Målgruppe:
Minoritetsspråklige søkere:

 • Du er i alderen 16-19 år med kort botid i Norge (under fire år)
 • Du har kunnskaper på under 9. - 10. trinns nivå i fag etter LK20
 • Du trenger mer opplæring i norsk og andre fag før inntak til videregående opplæring.

Bruk av rett
Du bruker ikke av ungdomsretten mens du går på dette tilbudet.

Kartlegging på Språksenteret
Du blir kartlagt på Språksenteret i mars/april.


Vitnemål
Du får grunnskolevitnemål etter fullført grunnskoleopplæring. Du kan da søke ordinært Vg1 gjennom ordinær søknadsbehandling.

Innhold
Du får språklig tilrettelagt opplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.

Opplæringen er i egen gruppe for minoritetsspråklige elever på videregående skole.


Hvor lenge går du på tilbudet?
Du går på tilbudet i ett eller to år.

Vi ser på informasjonen i søknaden din og resultatet av din kartlegging på Språksenteret når vi bestemmer hvor lenge du skal gå på tilbudet.

Du får eksamen etter ett år, to år eller tre år. 


Hvilke skoler er tilbudet på?
Tilbudet er på:

OpplæringsstedProgramområde Skolekode

Programområdekode 

Hersleb videregående skole1-, 2- og 3-årig grunnskole VO3028GSGSK0C---
.........videregående skole1-, 2- og 3-årig grunnskole VO3030

GSGSK0C---

  

 

 

Eksempler på søkere som kan få plass på grunnskoletilbudet
Nivå i fag i eksemplene er etter Kunnskapsløftet. Når vi skriver fag, mener vi matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk. Nivå i norsk er etter det europeiske rammeverket for språk. A1 er begynnernivå, A2 er elementært nivå og B1 er et mellomnivå.

Eksempel på ettårig grunnskole:
Berhane (17) har gått på skole i Etiopia i 8 år. Han går nå på norskkurs på Kuben. Kartlegging på Språksenteret viser at han er på 8. - 9. trinns nivå i fag. I norsk er han på A2- til B1-nivå. Han har ikke rett  til inntak på Vg1 siden han ikke har norsk grunnskolevitnemål og heller ikke har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet på minst 9 år. Han får tilbud om ettårig grunnskoleopplæring og takker ja til det.

Eksempel på toårig grunnskole
Adiba (16) har gått på skole i Syria i 6 år. Hun har gått ett år i mottak på 10. trinn. Hun har karakteren 2 i gjennomsnitt på 10. trinn i basisfag. Kartlegging på Språksenteret viser at hun er på 5.-7. trinn i fag. Hun er på A2- nivå i norsk. Hun får tilbud om plass på toårig grunnskoleopplæring. Hun har grunnskolevitnemål og har derfor rett til inntak på ordinært Vg1. Hun synes hun trenger mer opplæring i norsk og andre fag før hun kan begynne på Vg1 og takker derfor ja til tilbudet.

Eksempel på treårig grunnskole
Khalil har gått to år på skole i Afghanistan. Han har gått ett år i alfabetiseringsgruppe og ett år i mottaksgruppe på 10. trinn. Han har karakteren 1 i gjennomsnitt på 10. trinn i basisfag. Kartlegging på Språksenteret viser at han er på 1. -4. trinns nivå i fag. I norsk er han på A1- til A2-nivå. Han synes han trenger mer opplæring i norsk og andre fag før han kan begynne på Vg1 og takker derfor ja til tilbudet
.

Ettårig intensiv grunnskoleopplæring på Hersleb videregående skole
Målgruppe

 • Du trenger 2-årig grunnskoleopplæring
 • Du kan korte ned løpet med ett år. Det gjør du ved å ha flere tilmer med opplæring på skolen i løpet av skoleåret enn andre elever har.

 
Intensiveringen er:


 • Tidligere skolestart - to uker før ordinær skolestart
 • Skole ca. annen hver helg
 • Skole i deler av ferie

 

 
Tilbudet passer for søkere som har:

 

 • høye ambisjoner
 • muligheter til å prioritere skolegang
 • god progresjon
 • god arbeidsevne
 • lite fravær
 • god orden 


Eksemper på intensiv grunnskole 
Fowsia (16) har gått på skole i Somalia i 6 år. Hun har gått ett år i mottak og har nå avsluttet 10. trinn. Hun har karakteren 2 i gjennomsnitt på 10. trinn i basisfag. Hun har ferdigheter/kunnskaper i fag på 7. trinns nivå. I norsk er hun på A2- til B1-nivå. Hun er opptatt av å få gode resultater på skolen, arbeider hardt for å oppnå dem og lærer raskt. Hun er bare borte fra skolen hvis hun er veldig syk, og da sier hun fra til skolen. Hun husker avtaler, kommer i rett tid til timene og har orden på bøker, PC og annet utstyr. Hun har grunnskolevitnemål og har derfor rett til inntak på ordinært Vg1. Hun synes hun trenger mer opplæring i norsk og andre fag før hun kan begynne på Vg1. Hun synes det er bra at opplæringen er intensiv. Hun takker derfor ja til tilbudet.

Rett til grunnskoleopplæring
 
Etter opplæringslovens § 4A-1 første ledd har søkeren som ikke har rett til videregående opplæring, rett til grunnskoleopplæring. Dette gjelder søkere uten norsk grunnskolevitnemål, som ikke har almenn grunnskoleopplæring på minst ni år fra utlandet og heller ikke har realkompetanse tilsvarende grunnskoleopplæring for voksne etter 4A-1 Disse søkerene må ha et grunnskolevitnemål for å få rett til videregående opplæring.

Etter opplæringslovens § 4A-1 andre ledd kan kommunen/fylkeskommunen tilby grunnskoleopplæring til søkere som har rett til videregående opplæring, men som har behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring. Dette gjelder for søkere som har norsk grunnskolevitnemål og for søkere med dokumentert minst 9 års grunnskole fra utlandet. Oslo kommune gir dette tilbudet til de søkerne som har behov for det og som ønsker det.