Paslaugos ir transportas

Išmokstate

 • elgesio su klientais ir pardavimo dalykų
 • administravimo ir teksto apdorojimo
 • apie keliones, turizmą ir prekių gabenimą
 • elektroninių dokumentų apdorojimo
 • apie teisės aktus ir reglamentus 

Reikia

 • mandagumo, draugiškumo ir pasiryžimo teikti paslaugas
 • domėjimosi darbu su žmonėmis
 • atvirumo skirtingoms kultūroms ir tradicijoms

Galite tapti

 • informacijos technologijų ir komunikacijos paslaugų atstovu 
 • kelionių agentu arba registratūros darbuotoju
 • biuro darbuotoju ar administratoriumi arba prekybos atstovu
 • apsaugininku
 • logistikos operatoriumi arba transporto vairuotoju
  Peržiūrėti visas profesijas ir kompetencijas

Galima dirbti

 • viešuosiuose arba privačiuosiuose biuruose
 • apsaugos bendrovėse
 • kelionių agentūrose arba registratūrose
 • prekybos pramonėje arba IT įmonėse
 • transporto (žmonių arba krovinių) pramonėje

Tolesnis švietimas

Pabaigę profesinio mokymo ir lavinimo kursą įgyjate profesinę kompetenciją (su profesijos ar amatininko pažymėjimu arba be jo). Pabaigę profesinio mokymo ir lavinimo kursą galite pradėti dirbti arba mokytis toliau:

 • Galite toliau mokytis tretiniame profesiniame koledže. Tretinis profesinis mokymas pagrįstas aukštesniuoju viduriniu profesiniu išsilavinimu ir skirtas gilinti profesinėms žinioms, kurias galima tiesiogiai pritaikyti darbe.
 • Galima rinktis Vg3 lygio papildomą programą bendrajam stojimo į universitetus pažymėjimui gauti
  – pabaigus Vg2 arba
  – įgijus profesinę kompetenciją.
  Galėsite rinktis aukštąjį mokslą universitetiniame koledže arba universitete. Atminkite: pasirinkus kai kurias studijų programas, pavyzdžiui, inžinerines, gamtos mokslų arba medicinos studijas, reikalaujama, kad būtų išeiti tam tikri gamtos mokslų dalykai.
 • Teikti paraišką soti į aukštojo mokslo įstaigą taip pat galite pabaigę parengiamąjį kursą arba pasirinkę Y kelią, t. y. profesinį kelią į aukštąjį mokslą. Y kelias skirtas turintiesiems atitinkamos profesinės patirties. Parengiamieji kursai ir Y kelias yra populiariausias būdas siekti gamtos mokslų ir inžinerinių studijų.