Deadlines for applications and admission calendar1 March is the deadline for ordinary applications to upper secondary school and apprenticeship placements.

1 February is the deadline for applications for  

 • applications with preferential rights
  • for applicants to a specific education programme at Vg1
  • for applicants with severe functional disabilities 
  • for applicants with the right to instruction in the use of sign language and through the medium of sign language 
  • for applicants with an individual decision as to extended time 
 • for applicants with an individual decision about special language education
 • for applicants who have recently come to Norway
 • applications for individual treatment
  • for applicants to Vg1 who are entitled to special education amd who do not have a grade in more than half of the subjects 
  • for applicants to Vg1 who have had special language education in primary/ lower secondary school and who do not have a grade in more than half of the subjects
  • for applicants to Vg2 or Vg3 with individual decisions about special education and who do not have a grade in more than one subject or who are following a planned pathway towards documented partial competence 
  • for applicants who must be treated individually for other special, weighty reasons  
 • applications for mediation of placement for training candidates.

You can also find information from your county below.

You apply via the website vigo.no (log in with MinID). The website is open 24-hours a day from the beginning of January until the deadline. It closes at 11:59 p.m. on the day of the deadline.

You cannot apply over the Internet after the deadline. For more information contact the admissions office in your county.

Information from RogalandTidsplan for inntaket til skoleåret 2023–2024

Vigo.no åpner for søking mandag 9.januar. 


DatoFrist
1. februarSøknadsfrist for minoritetsspråklige som søker med vedleggsskjema, innføringstilbud og kombinasjonsklasse
1. februar Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett
1. februarSøknadsfrist for søkere med individuell søknadsbehandling
1. marsSøknadsfrist for søking til læreplass
1. marsSøknadsfrist for ordinære søkere
april/maiUtsending av SMS-melding med informasjon om inntak etter fortrinnsrett og individuell behandling/grunnkompetanse.
ca 4. juliUtsending av SMS-melding med informasjon om om 1.fellesinntak og inntak etter individuell behandling, §6-25/§6-38
ca. 20. juliUtsending av SMS-melding med informasjon om 2. fellesinntak
2.–3. uke i augustFortløpende inntak for elever som ikke har fått tilbud om skoleplass i 1. eller 2. inntak


NB! Dersom du ikke svarer på tilbud om skoleplass / venteplass innen tidsfristen som blir oppgitt, mister du den skoleplassen / venteplassen du har fått tilbud om.

Ledige skoleplasser vil bli annonsert på Rogaland fylkeskommune sine hjemmesider rundt skolestart.

Etter 1.september er ikke ventelistene bindende lenger.

Kontakt oss

 Map