Minority language applicantsTo have the right to upper secondary education and training you must have legal residence in the country. You must also have

 • completed Norwegian primary and lower secondary school
 • completed a general basic education abroad for at least 9 years or
 • have prior skills and knowledge equivalent to a completed Norwegian primary and lower secondary education for adults, assessed by the municipal authorities.

Waiting for a decision on residence permit

If you have legal residence in the country and are waiting for a decision on your application for a residence permit, the following stipulations apply:

 • If you are under 18 years and it is probable that you will be staying in Norway for more than three months, you are entitled to upper secondary education
 • If you turn 18 during a school year, you are entitled to complete a school year you have started.

If your application for a residence permit is turned down, the right to upper secondary education and training is valid until you have a final decision.

The Nordic countries and EEA

Young people from the Nordic countries or children of employees from other EEA countries have the same right to upper secondary education and training as those educated in the Norwegian 10-year compulsory school (see also Schooling in the Nordic countries).

Without grades from the Norwegian education system

 If your grades are not comparable to the Norwegian grading system, you will be assessed individually (see also Admission after individual treatment).

Norwegian language 

 • There are no special requirements with respect to proficiency in Norwegian in admission to upper secondary education and training
 • If you are a newly arrived immigrant with a right or obligation to attend Norwegian classes in accordance with the Introduction Act, you should take such Norwegian classes before you start upper secondary school. You can obtain additional information from the municipal authorities where you live.

Courses and programmes for language minorities

You are considered to be in a language minority if your mother tongue is a language other than Norwegian or Sami.

 • If you do not have sufficient language proficiency in Norwegian, you may have the right to take longer than three years to complete your education. See Special language education for language minorities .
 • You can also be offered the option of an introductory year for minority language applicants / preparatory Vg1 before being admitted to regular Vg1. If you take such an introductory year, you are not using up part of your three-year learning entitlement. However, bear in mind that the three-year entitlement must still be used up before the end of the year in which you turn 24.
 • See also Specially adapted courses in programmes for general studies.

Since the county authorities are responsible for differentiating the teaching for minority language applicants, rules of admission and courses offered may vary from one county to another. The application deadline is 1 February for language minorities requiring special differentiation.

Information from OsloHvis du ikke snakker norsk

Hvis du er født i 2007, 2006, 2005 eller 2004 og ikke har lært norsk, kontakter du Bjarlind Einarsdóttir på Oslo Voksenopplærings Servicesenter på mobilnummer 41538740 for å melde deg på norskkurs. Tlf.: 23 47 00 00.  Les om norskkurs for ungdom.

Minoritetsspråklige søkere kan søke videregående skole slik:

 • Gjennom individuell behandling for minoritetsspråklige søkere hvis du har botid i Norge på under fire år etter opplæringspliktig alder.
 • Gjennom ordinær søknadsbehandling.
 • Gjennom særskilt søknadsbehandling, les artikkel Tilrettelagt opplæring

Du kan bare få inntak til egne programområder for minoritetsspråklige elever hvis du:

 

 • Er født 2007, 2006, 2005, eller 2004.
 • Har bodd i Norge i mindre enn fire år etter opplæringspliktig alder.

Dette er egne programområder for minoritetsspråklige elever:

 • Grunnskoleopplæring for 16-19 åringer
 • Forberedende studiespesialisering.
 • Treårig studiespesialisering for minoritetsspråklige
 • Ettårig komprimert studiespesialisering


Hvis du er født i 1999 - 2005 og har ungdomsrett, kan du få inntak til ettårig komprimert studiespesialisering. Da må du kunne dokumentere fullført videregående skole i utlandet som ikke gir generell studiekompetanse i Norge (fra land utenfor EU/EØS) og du må være på B1-nivå i norsk våren 2023.

Du må be om individuell søknadsbehandling hvis du:

 • Har avgangsvitnemål fra norsk grunnskole som søker egne utdanningsprogram for minoritetsspråklige elever.
 • Er 16-19 år og ikke har avgangsvitnemål fra norsk grunnskole - uansett hvilket utdanningsprogram du søker.
 • Går på1-årig forberedende Vg1.

Du har ungdomsrett hvis du:

 • Går på 10. trinn i grunnskolen.
 • Ikke har norsk grunnskolevitnemål og kan dokumentere at du har tatt allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år 
 • Ikke har norsk grunnskolevitnemål og ikke kan dokumentere at du har tatt almenn grunnopplæring  i utlandet i minst 9 år, men viser gjennom kartlegging på Språksenteret at du har kunnskaper og ferdigheter i fag på nivå med norsk grunnskole.
 • Ikke har norsk grunnskole og ikke har utdanning tilsvarende norsk grunnskole og er født 2007, 2006, 2005, eller 2004 og søker grunnskoleopplæring for elever i alderen 16 -19 år.

Melding om resultatet av søknadsbehandlingen

Du vil få svar på søknaden i midten av juni.

Kontaktinformasjon
Du kan kontakte oss på tlf. 23 05 10 02 eller på epost: kortbotid.inntak@osloskolen.no