Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Qaado tijaabo aqooneed!

Maxaad ka taqaanaa faraqa u dhexeeya takhasuska waxbarashada guud iyo waxbrashada xirfadda?

  • Baro qaab dhismeedka!
  • Middee ayaad u malaynaysaa inay kugu habboon tahay?
  • Akhri sharraaxadaha! shaki la’aan waxaad baran kartaa wax cusub?

Fasalka 10-aad


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Barashada waxbarashada guud ku hagtaa caddeynta ogolaanshaha jaamicadda


Tacliinta sare ee heerka 1 ee dugsiga

Tacliinta sare ee heerka 2 ee dugsigal


Tacliinta sare ee heerka 3 ee dugsiga


Tacliinta sare ee lagu qaato kulliyadaha/jaamicadaha


Barnaamijka saa’idka ah ee caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud


Waxbarasho xirfadeed waxay ku hagtaa Ahmiyadda xirfadda (leh ama aan lahayn ganacsi ama shahaaddada safarka ninka)


Tacliinta sare ee heerka 1 ee dugsiga


Tacliinta sare ee heerka 2 ee dugsigal


Velg VG3 retning

  • Tacliinta sare ee heerka 3 ee dugsiga


  • Barnaamijka saa’idka ah ee caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud


  • Shaqo ku tababarid ah tababar aasaasid ah


Tacliinta sare ee heerka 3 ee dugsiga


Barnaamijka saa’idka ah ee caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud


Shaqo ku tababarid ah tababar aasaasid ah


Xirfad cilmiyeed iyo shaqaalayn ama waxbarasho xirfadeed


Sannadka 1aad


Sannadka 2aad


Sannadka 3aad


Sannadka 4aad


 
Talo
Waxaad heli tababar ah sida aad ugu laylmi karto xirfad oo aad si toos ah u tagtid shaqada nolosha
Waxaa jiro noocyo badan "maadooyinka akhriska"
Waxaad noqon kartaa shaqo ku tababarte aadna ka heshid qaybta ugu danbaysa ee tababarkaaga shirkad ganacsi
Waa suurto gal in la helo lacag bixin muddada lagu jiro tababarka
Waxay kuu diyaarinaysaa waxbarasho saa"id ah oo ah kuliyad jaamicad ah ama jaamicad
Waxaad dooran kartaa inaad qaadato sanad saa"id ah oo ku siinaysa shahaadada guud ee ogolaanshaha jaamicadda
Waxaad haysataa fursad ah inaad doorato maadooyinka shuruudaha ogolaanshaha barashada barnaamijyada sayniska
Waxaad heli doontaa waayo aragnimo shaqo oo ficil ah muddada aad ku jirtid tababarka
Ogolaansho ah waxbarashado siyaado ah oo laga helo kuliyadda waxbrashada tacliinta sare

Hadda waxaad inyar ka taqaana faraqa u dhexeeya waxbarashada xirfadda iyo takhasusyada waxbrashada guud. Shaki la’aan waxaad dareemaysaa waxa ku saabsan waxa adiga kuu qalma?

  • Waxaa jira 5 barnaamij oo waxbarashada guud ah iyo 8 barnaamij oo waxbarasho xirfad ah oo aad kala dooran karto.
  • Barnaamijkee waxbarasho ayaa kugu habboon?