Vis meny

Produksiyong teknikal at industriyal

Pampropesyon

Natuto ka

 • ng pagpaplano ng produksiyon at mga proseso ng produksiyon
 • tungkol sa mga makina, sasakyan at mga kasangkapan sa produksiyon
 • tungkol sa mga prosesong kemikal at mga pamamaraang kemikal
 • tungkol sa kalusugan, kapaligiran at kaligtasan

Ikaw ay dapat na

 • praktikal at magaling gumawa gamit ang iyong mga kamay
 • may-kusa at mabusisi
 • Interesado sa bagong teknolohiya

Maaari kang maging

 • tagabuo ng aluminyo, welder o latero
 • tagagawa ng kagamitan, tagagawa ng instrumento at kagamitan o locksmith
 • bookbinder o graphic printer
 • laboratory technician o chemical processing technician
 • industrial sewer, industrial textiles technician (kasuotang ginagantsilyo) o laundry technician
 • tagakumpuni ng kaha ng sasakyan, mekaniko ng sasakyan o pintor ng sasakyan
 • mekaniko ng makinarya sa konstruksiyon, makinaryang pang-agrikultura o makina
 • tagapagbarena o drill and rig operator
 • mandaragat o mekaniko ng makina ng barko
  Tingnan ang lahat ng propesyon at kakayahan

Mga pagtatrabahuhan

 • industriyang teknikal at elektro-mekanikal
 • industriya ng barko o sasakyan
 • industriya sa pagproseso ng kemikal o industriya ng tela
 • industriya ng sasakyan o industriya ng langis

Karagdagang edukasyon

Humahantong ang edukasyon at pagsasanay na pampropesyon sa kaalamang pampropesyon (mayroon o walang sertipiko sa negosyo o journeyman). Pagkatapos sa edukasyon at pagsasanay na pampropesyon ay maaari kang magsimulang magtrabaho o kumuha ng higit pang edukasyon:

 • Maaari kang kumuha ng higit pang edukasyon sa isang ikatlong antas na kolehiyong pampropesyon. Ikatlong antas na edukasyong pampropesyon ay dumadagdag sa mataas na edukasyong sekondarya na pampropesyon at nagbibigay ng higit pang edukasyong pampropesyon na maaaring direktang gamitin sa buhay may-trabaho.
 • Maaari kang kumuha ng Vg3 karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)
  – matapos ang Vg2 o
  – matapos makamit ang kaalamang pampropesyon.
  Magkakaroon ka na ngayon ng opsiyon na kumuha ng mas mataas na edukasyon sa isang kolehiyo o unibersidad. Tandaan na ang ilang programa ng pag-aaral, tulad halimbawa ng inhinyeriya, agham at medikal na pag-aaral, ay mangangailangan sa iyo ng ilang paksa sa agham.
 • Maaari ka ring mag-apply para sa mas mataas na edukasyon matapos ang isang pang-unang kurso o sa pamamagitan ng Y-path, ang daang pampropesyon tungo sa mas mataas na edukasyon. Inilaan ang Y-path para sa mga taong may kaugnay na karanasang pampropesyon. Ang mga paunang kurso at ang Y-path ay pinakakaraniwang ginagamit sa mga pag-aaral sa agham at inhinyeriya.

Marami pang iba tungkol sa Produksiyong teknikal at industriyal