Vis meny

Yrker og kompetanser etter videregående opplæring

Plastmekaniker (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

En plastmekaniker arbeider i små og store bedrifter som bygger, reparerer  og vedlikeholder f.eks. fritids- og yrkesbåter, rør, tanker og teknisk utstyr, plastprodukter til prosess- og oljerelatert industri, landbruk, fiskeoppdrett, kommunal sektor og næringsmiddelindustrien. 

Sentrale arbeidsoppgaver

Plastmekanikeren foretar håndverksmessig og semimaskinell bearbeiding av produkter ut fra halvfabrikata. Dette omfatter oppgaver innen bygging, reparasjon og vedlikehold av produkter i armert herdeplast og termoplast. Sentrale arbeidsoppgaver er å:

  • lage egne former, maler, fiksturer og andre hjelpemidler
  • foreta håndopplegg
  • sammenføye rør i termoplast og armert herdeplast
  • bruke sammenføyingsmetoder for termo- og herdeplastprodukter
  • termoforming/vakumforming
  • vedlikehold og reparasjon

 

Personlige egenskaper

Du må være nøyaktig og kunne arbeide selvstendig på grunnlag av tegninger og produktbeskrivelser. Du må være åpen for nyutvikling og kunne bruke dine kunnskaper i forbindelse med produktutvikling. 

Velg et løp for å lese mer om opplæringen